į pirmą puslapį

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Rotušės a. 14a
44279 Kaunas
Tel. (37) 40 90 25
El. p.
www.kaunoarkivyskupija.lt/infotarnyba

Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai – diakonas fil. lic. Darius CHMIELIAUSKAS

Informacijos tarnybos, arkivyskupijos svetainės bei socialinių tinklų redaktorė – Dalė GUDŽINSKIENĖ

Apie Tarnybą

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba (iki 2008 m. – Spaudos tarnyba) įsteigta 1998 m., nuo tų metų iki 2002 m. leido oficialų arkivyskupijos informacijos biuletenį „Kauno arkivyskupijos naujienos“, o nuo 2002 m. leidžia (kas savaitę ar pagal aktualumą) elektroninį naujienlaiškį „Kauno arkivyskupijos kronika“. 1998 sukurta pirmoji arkivyskupijos interneto svetainė; keičiantis techninėms galimybėms ir sielovados poreikiams 2002 m. – antroji, o nuo 2011 m. – trečioji. Nuo 2013 m. veikia arkivyskupijos feisbuko paskyra. 2017 m. pabaigoje startavo atnaujinta svetainės versija su didesnėmis vaizdo galimybėmis.

Kauno arkivyskupijos antrajame sinode numatyta misija:
 • visapusiškai, teisingai ir tiksliai informuoti apie arkivyskupijos įvykius, stengiantis autentiškai atspindėti Bažnyčios ir jos gyvenimo vaizdą;
 • prisidėti prie arkivyskupijos institucijų, organizacijų bei tikinčiųjų bendrystės ugdymo organizuojant ir palaikant keitimąsi informacija apie bažnytinio gyvenimo įvykius.
Šiai misijai įgyvendinti:
 • komunikacijos klausimais palaiko ryšius su arkivyskupijos ganytojais, kurijos darbuotojais, dekanais, klebonais, institucijų ir organizacijų vadovais;
 • stebi sielovadai svarbias bei kitas arkivyskupijos gyvenimo aktualijas, respublikinę žiniasklaidą bei teikia reikiamą informaciją ganytojams;
 • rūpinasi informacijos apie svarbius arkivyskupijos gyvenimo įvykius sklaida žiniasklaidoje bei rengia arkivyskupo spaudos konferencijas;
 • palaiko ir nuolat atnaujina oficialią Kauno arkivyskupijos interneto svetainę www.kaunoarkivyskupija.lt; nuolat skelbia naujienas, kitą aktualią informaciją;
 • arkivyskupijos gyvenimo kroniką atspindi arkivyskupijos feisbuko paskyroje ;
 • dalyvauja arkivyskupijos leidybiniuose projektuose;
 • pagal poreikį dalyvauja Kauno arkivyskupijos sielovados komandos veikloje kuriant ir įgyvendinant sielovados projektus;
 • bendradarbiauja su atsakingais už informacijos sklaidą bažnytinių institucijų, organizacijų, dekanatų, parapijų asmenimis;
 • renka, rengia ir skelbia tekstinę, vaizdinę ir garsinę medžiagą apie svarbiausius šiandienos įvykius arkivyskupijos mastu, dekanatuose, parapijose, institucijose bei organizacijose; renka ir fiksuoja arkivyskupijos istorijos faktus;
 • informacijos sklaidai bendradarbiauja su kitomis žiniasklaidos priemonėmis bei organizacijomis.