GYVENIMO ir TIKĖJIMO instituto renginiai (2017 m. spalio–gruodžio mėn.)
Paskelbta: 2017-09-25 16:03:38

Spalio 3, 10 || Perkūno namas, Kaunas
Dviejų dalių seminaras pedagogams ir tėvams: „Krikščioniška meditacija: teorija ir praktika“
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://www.gtinstitutas.lt/node/482
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Spalio 12 || Perkūno namas, Kaunas (ypač skiriama parapijoms)
Seminaras: kas yra Atlaidas?
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/490
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Nuo spalio 13 || Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras, Marijampolė
Dvasinio vadovavimo / palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://www.gtinstitutas.lt/node/474
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Nuo spalio 17 || Perkūno namas, Kaunas
Ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų ugdymo programa
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/491
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Nuo spalio 26 d. II Perkūno namas, Kaunas (ypač skiriama parapijoms)
Lectio Divina (Dieviškasis skaitymas) – pasitobulinimo programa Šventojo Rašto maldos grupelėms
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas. 
Informacija ir registracija:http://gtinstitutas.lt/node/494
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Spalio 28 || Perkūno namas, Kaunas
Bibliodrama „Keliauk tuojau pat į Ninevę, tą didį miestą...“ Jon 3, 2
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://www.gtinstitutas.lt/node/489
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

LAPKRITIS
Lapkričio 10, 11 || Perkūno namas, Kaunas
Maldos ir susikaupimo diena „Troškimų galia“
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/488
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Lapkričio 20–28 || buvęs Dominikonų vienuolynas, Liškiava
Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos. (I savaitė)
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/473
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

GRUODIS
Gruodžio 26–31 || buvęs Dominikonų vienuolynas, Liškiava
Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos. (Pagrindas)
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/492
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Ganytojas

Mergelė MARIJA nori būti mūsų liūdesio, nusiminimo, pasimetimo gydytoja. <...> Ji kviečia būti Jos bendradarbiais, Viešpaties teikiamo džiaugsmo talkininkais (plg. 2 Kor 1, 24). Jau šiandien galime padėti vieni kitiems. Jau šiandien galime priimti Dievo malonę ir kurti savo ir Tėvynės ateitį, jausdami atsakomybę už ją >>.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš homilijos Šiluvoje)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama