2024 m. ŠILINĖS – Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai ŠILUVOJE (programa ir pamaldos)
Paskelbta: 2024-06-18 09:58:50

Nuotraukos – Juozo Kamensko

 

2024 metų Didieji  Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai  (Šilinės) Šiluvoje – rugsėjo 6–15 d.  Juos švenčiame popiežiaus Pranciškaus paskelbtais Maldos metais ir rengiamės 2025-ųjų Jubiliejui. Atlaidų šūkis – iš Laiško žydams „Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas“ (4, 12).  Pagrindinis atlaidų sekmadienis – rugsėjo 8-oji, Švč. Mergelės Marijos Gimimo ir Bažnyčios  diena. 

 

Rugpjūčio 25 d., sekmadienis
PADĖKOS UŽ LAISVĘ diena

Plakatas PDF

Plakatas JPG

 

Piligrimų eisenos:

9 val. nuo Katauskių gyvenvietės (vadovauja Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas)

nuo Tytuvėnų (vadovauja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis)

10.15 val. nuo Šiluvos šilo

12 val. iškilminga Eucharistija Šiluvos bazilikoje. Dėkojame už Tėvynės laisvę ir meldžiamės už taiką pasaulyje

 

Atlaidų programa (bendroji) PDF

Atlaidų programa (bendroji) JPG

Rugsėjo 6 d., penktadienis
ATLAIDŲ IŠVAKARĖS

17.30 val. Rožinis Apsireiškimo koplyčioje 

18 val. Atlaidų pradžios šv. Mišios ir Valandų liturgija (Vakarinė) Apsireiškimo koplyčioje

Procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu į Baziliką

 

Rugsėjo 7 d., šeštadienis

ŠVENTASIS JONAS PAULIUS II

Marijos radijo 20 metų šventė

Meldžiamės su Marijos radijo darbuotojais, savanoriais ir geradariais 

 

Rugsėjo 8 d., sekmadienis
Švč. Mergelės Marijos GimimasBAŽNYČIOS DIENA
Pagrindinė atlaidų diena

Meldžiamės su parapijų ir kitomis bendruomenėmis

21 val. Žiburių procesija ir Švenčiausiojo Sakramento adoracija  Bazilikoje per naktį

 

Rugsėjo 9 d., pirmadienis

TEISINGUMO SAUGOJIMO DIENA

Meldžiamės su Lietuvos policijos, Prokuratūros, Valstybės sienos apsaugos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos bei visais teisėsaugos ir teisėtvarkos darbuotojais 

 

Rugsėjo 10 d., antradienis

TAIKOS SIEKIO DIENA

Meldžiamės su Lietuvos kariais, šauliais, savanoriais

 

Rugsėjo 11 d., trečiadienis

SIELOVADOS IR PASIŠVENTIMO DIEVUI DIENA

Meldžiamės su kunigais, pašvęstaisiais, seminaristais, katechetais ir visais Viešpaties vynuogyno darbininkais

10 val. Akatistas Apsireiškimo koplyčioje

 

Rugsėjo 12 d., ketvirtadienis
Švč. Mergelės Marijos Vardas

MOKSLO IR UGDYMO DIENA

Meldžiamės su darželių, mokyklų, kolegijų, universitetų bendruomenėmis

22 val.  Švenčiausiojo Sakramento adoracija  Bazilikoje per naktį

 

Rugsėjo 13 d., penktadienis

ARTIMO MEILĖS IR SVEIKATOS DIENA

Meldžiamės su ligoniais ir visais, kurie rūpinasi žmonių sveikata ir stengiasi mažinti vargą

19 val. Vidinio išgydymo pamaldos

 

Rugsėjo 14 d., šeštadienis
Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas

ŠEIMŲ IR JAUNIMO DIENA

 Meldžiamės su jaunimu, mamomis, tėčiais, vaikais, močiutėmis, seneliais ir užsienyje gyvenančiais lietuviais

21 val Žiburių procesija aplink Šiluvą

 

Rugsėjo 15 d., sekmadienis
Švč. Mergelė Marija Sopulingoji

PADĖKOS DIENA

Dėkojame už Mergelės Marijos pavyzdį ištikimai vykdyti Tėvo valią

 

PAMALDŲ TVARKA ATLAIDŲ METU

 

ŠV. MIŠIOS
8 ir 9 val. val. Apsireiškimo koplyčioje

10 val. Aikštėje 
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje
16 val. Aikštėje arba Apsireiškimo koplyčioje
18 val. Aikštėje

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
9–21 val. Bazilikoje (7–8 d. ir 12–13 d. per naktį)

ROŽINIO MALDA
11.30 val. Aikštėje
14 val. Bazilikoje
15.30 val. Koplyčioje
17.20 val. Aikštėje

ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS
8–19 val. Apsireiškimo koplyčioje, Bazilikoje, Aikštėje

„TURIU TAU LAIKO“ (palapinė aikštės gale) 10–19 val.
Budės kunigas (pokalbio ar išpažinties).

KATECHEZĖS
11.00 ir 17.45 val. Aikštėje
14.30 val.  diskusija katechezės tema Šiluvos piligrimų centre

KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS
9.30 val. savaitgalį ir 16 val. kasdien piligrimystėje per Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios
(autobusiukas nuveš piligrimus nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės  9 val. savaitgalį ir 15.30 val. kasdien)

VALANDŲ LITURGIJA 
9.00 val. Rytmetinė Bazilikoje
17 val. Vakarinė Aikštėje

MARIJOS VALANDOS
9.30 val. Bazilikoje

GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS
15 val. Bazilikoje

VAIKŲ PALAIMINIMAS
po vakaro šv. Mišių Aikštėje

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune