Liepos 23 d. KUNIGAI DĖL SINODO. Lietuvos kunigų ir diakonų sinodinis susitikimas Kaune su kunigu Gediminu Jankūnu (registracija iki liepos 17 d.)
Paskelbta: 2024-07-05 10:34:31

Liepos 23 dieną, antradienį, Kauno kunigų seminarijoje rengiamas Lietuvos kunigų ir diakonų sinodinis susitikimas – mokymosi ir dalijimosi bendrystės laikas kartu su kunigu dr. Gediminu Jankūnu, atstovavusiu Lietuvai š. m. balandžio 29 – gegužės 2 d. Romoje vykusiame pasauliniame susitikime „Parapijų kunigai dėl Sinodo“.

Būtina registracija (iki liepos 17 d.).

REGISTRACIJA užpildant formą internetu čia >>

Kunigas Gediminas Jankūnas šia proga, kviesdamas į susitikimą,  į brolius kunigus bei diakonus Lietuvoje kreipiasi savo laišku:

Broliai kunigystėje ir diakonystėje,

Atrodo, kad niekada nebūna patogaus laiko rimtiems pokalbiams ir pasikeitimams. Bet visas laikas tinkamas Dievo malonės priėmimui. Kviečiu Jus, Lietuvos kunigus ir diakonus, atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus mums parašyto Laiško kvietimą „statydinti misionierišką sinodinę Bažnyčią bei entuziastingai angažuotis šiame kelyje“. Tai ne tik teorija, bet ir praktika, kurią daugumai iš mūsų dar reikia patirti ir išmokti. Bet juk mokinystės kelyje su ir paskui Mokytoją Kristų niekam nėra per vėlu ar ne laikas mokytis naujų dalykų. Laiške parapijų kunigams popiežius Pranciškus siūlo „mokytis bendruomeninės įžvalgos meno ir praktikuoti ją pasitelkiant „pokalbio Dvasioje“ metodą. <...> Tai yra esminis sinodinės Bažnyčios pastoracinės veiklos elementas“.

Mieli Broliai, kviečiu patirti mokymosi ir dalijimosi bendrystę liepos 23 d. Kauno kunigų seminarijos patalpose. Susirinkime ir sinodiškumo praktikai paskirkime visą dieną. Turime nemažai kuo pasidalyti patys ir išgirsti iš kitų, bet... išgirsti ir dieviškąjį Kitą – Šventąją Dvasią, kuri nori prabilti į ir per savo Bažnyčią. Sudarykime Jai ir vienas kitam tokią progą. Registruokimės patys, paraginkime tai padaryti ir kitus, suvažiuokime, klausykimės, kalbėkime, mokykimės, melskimės, valgykime ir pabūkime kartu. Jeigu mes nesikeisime, niekas nesikeis. Sinodiškumas prasideda ne nuo popiežiaus ar vyskupų, bet nuo kiekvieno pakrikštytojo ir pirmiausia mūsų, kunigų ir diakonų, kurie arčiausiai Dievo žmonių savo kasdienėje tarnystėje mūsų parapijose ir bažnyčiose.

Jeigu tik yra galimybė, išbūkime tą dieną kartu iki galo, – ne tik sinodinio kalbėjimosi ir dalijimosi dalyje, bet ir Eucharistijos šventime bei agapėje po jo. Toje dienoje apribokime naudojimąsi telefonais tik pertraukų metu, kad niekas netrukdytų pokalbiui Dvasioje, nes laikas bus šventas, kadangi Švenčiausiasis bus su mumis ir tarp mūsų, mūsų Viešpats ir mūsų Dievas – Viešpats Jėzus Kristus, kurio mokiniais esame ir kurio Bažnyčioje ir Bažnyčiai esame pašaukti kuo tinkamiau pasitarnauti.

Iki susimatymo Kaune,

Jūsų,
Gediminas Jankūnas,
Sinodiškumo tarp Lietuvos kunigų misionierius,
el. p. gedjankunas@gmail.com, mob.  +370 677 158 43


 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune