Kvietimas registruotis pagalbos savanorystei pandemijos metu Kaune (rezervinis sąrašas)
Paskelbta: 2020-03-19 13:20:42

Koronaviruso pandemija yra didelis iššūkis visuomenei ir mūsų miesto bendruomenei. Visi laisvos ir geros valios žmonės esame kviečiami ne tik saugoti save ir savo artimuosius, bet ir padėti silpniausiems pagalbos reikalingiems mūsų bendruomenės nariams, kurie šiomis ypatingomis sąlygomis negali pasirūpinti pagrindiniais savo poreikiais.

Nors šiuo metu Kauno mieste situacija yra valdoma ir atsakingos savivaldybės institucijos bei nevyriausybinės organizacijos pasirūpina pagrindiniais silpniausiųjų poreikiais, pandemijai užsitęsus ir išplitus gali prireikti daugiau pagalbos rankų pristatyti į namus maistą ar vaistus žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių negalės jais pasirūpinti savarankiškai.

Rengdamiesi tokiai galimai situacijai iš anksto kreipiamės į Jus ir kviečiame savanoriškai prisidėti prie tokios pagalbos akcijos ir užsiregistruoti į rezervinį savanorių sąrašą.

Apsisprendusius dalyvauti kviečiame užpildyti internete trumpą anketą adresu >> 

Pagalbos teikimas bus organizuojamas laikantis apsaugos reikalavimų: minimalizuojant tiesioginį kontaktą su pagalbą organizuojančiais ir vengiant tiesioginio kontakto su pagalbą gaunančiais žmonėmis (naudojant apsaugines pirštines, vežamą maistą, vaistus paliekant prie durų ir pan.).

Reikalavimai savanoriui karantino metu

Savanoriais kviečiami būti tik sveiki, gerai besijaučiantys, kontaktų su atvykusiais iš kitų šalių neturėję žmonės, kurie šiuo metu negyvena su senyvo amžiaus, lėtinėmis ligomis sergančiais ir turinčiais silpną imunitetą asmenimis.
Su užsiregistravusiais palaikysime nuolatinį ryšį, reguliariai informuosime apie situaciją iki pagalbos akcijos pradžios ir jos metu.

Tikimės Jūsų pagalbos!

Kauno arkivyskupijos Caritas


 

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune