GYVENIMO ir TIKĖJIMO instituto renginiai (atnaujinta, 2018 m. vasaris–rugpjūtis)
Paskelbta: 2017-09-25 16:03:38

2018 VASARIS

nuo vasario 7 || Perkūno namas, Kaunas
„Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems“ – kursas paremtas nesmurtinio bendravimo metodu
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/517
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

vasario 22 d., 18.00 val. || Perkūno namas, Kaunas
Kursas „Išmanioji tėvystė“
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija: http://gtinstitutas.lt/node/521
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

vasario 27 d., 18.00 val. || Perkūno namas, Kaunas
Dailės terapijos užsiėmimai
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija: http://gtinstitutas.lt/node/535
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

vasario 28 d., 18.00 val. || Perkūno namas, Kaunas
Kursas „Septyni didieji kaltinimai Bažnyčiai“
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija: http://gtinstitutas.lt/node/461
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

2018 KOVAS

kovo 2 – 4 d. || Jono Pauliaus II namai, Šiluva
Rekolekcijų savaitgalis „Velykos – susitikimas su Kristumi (TEK)“
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/496
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

kovo 18 – 23 || Jėzuitų rekolekcijų namai, Kulautuva
Rekolekcijos „Vienytis su Kristumi“
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/522
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

kovo 24 || Perkūno namas, Kaunas
Gavėnios susikaupimo diena „Keliauk tuojau pat į Ninevę, tą didį miestą...“ Jon 3,2
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/523
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

 2018 BALANDIS

nuo balandžio 10 || Perkūno namas, Kaunas
Keturių dalių seminaras „Moteriškumas pagal Bibliją“
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/520
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.


2018 BIRŽELIS

birželio 16 – 21 || buvęs Dominikonų vienuolynas, Liškiava
Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos. Pagrindas
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/518
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.


2018 LIEPA

liepos 3 – 11 || Jėzuitų rekolekcijų namai, Kulautuva
Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos. (I, II, III, IV savaitė)
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/519
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

liepos 13 – 20 || Jėzuitų rekolekcijų namai, Kulautuva
Rekolekcijos „Štai tavo motina! Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save“(Jn 19,27)
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/528
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

2018 RUGPJŪTIS

rugpjūčio 19 – 24 || Jėzuitų rekolekcijų namai, Kulautuva
Rekolekcijos „Šiandien padėjau prieš tave gyvenimą ir gerovę, mirtį ir pražūtį“ (Įst 30,15)
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/527
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

 

Ganytojo žodis

Sekime Jėzumi, sekime Jį visi – gailestingu, atleidžiančiu, besidalijančiu Gerosios naujienos džiaugsmu, gydančiu, einančiu Kryžiaus keliu, mirštančiu dėl kitų, kaip į žemę kritęs kviečio grūdas. Kiek pajėgsime būti panašūs į savo Mokytoją, tiek sugebėsime parodyti Jį kitiems.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune