Arkivyskupo S. Tamkevičiaus homilija arkikatedroje bazilikoje Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligrimystės Kaune proga (2012 08 09)
Paskelbta: 2012-08-09 12:20:39

Evangelija pasakoja apie pirmąjį Jėzaus stebuklą Galilėjos Kanoje. Vestuvių šeimininkai buvo sumišę ir pasimetę; jų laukė gėda – svečiai sukviesti ir nepasirūpinta jų pavaišinti. Visa tai matė Jėzaus motina Marija. Ji žino, kad jos Sūnus gali rasti išeitį, todėl prieina ir praneša: „Jie nebeturi vyno“ (Jn 2, 3). Kitais žodžiais – „Sūnau, padėk, nes šeimininkams bėda.“ Koks didelis pasitikėjimas buvo Marijos širdyje, liudija faktas, jog Marija, Jėzui pasakius, kad jo valanda dar neatėjo, vis tiek paliepė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps.“ Iš Evangelijos žinome, kaip toliau klostėsi vestuvių įvykiai.

Vakar pavakary sutikome Kaune Čenstakavos Dievo Motinos ikoną. Pilnutėle arkikatedra tikinčiųjų liudijo, kokia brangi jos viešnagė mūsų mieste. Savo kelionę Marija pradėjo gegužės 8 d. Vladivostoke. Keliavo per Sibirą, Kazachstaną, Rusiją, Baltarusiją ir Latviją. Po Lietuvos keliaus į Lenkiją, Čekiją, Vengriją, Italiją, Austriją, Vokietiją, Angliją, Prancūziją, Ispaniją ir kt. Europos šalis; kelionę užbaigs gruodžio 10 d. Portugalijoje, Fatimoje. Per visą šią kelionę šimtai tūkstančių Marijos mylėtojų – katalikų ir ortodoksų – melsis už gyvybės ir meilės civilizacijos išlikimą. Savo maldose jie kartos žodžius: „O skaisčiausioji Dievo Motina, Tau pavedame savo šeimas, vaikus, negimusius kūdikius, kurie gali būti nužudyti. Marija, mes stovime prieš Tave, suvokdami, kad vieni nesame pajėgūs laimėti kovos už meilę, šeimą ir gyvybę ir prašome stiprinti mus ir globoti mūsų pasiryžimą kovojant už šventą reikalą.“

Mes gyvename visuomenėje, kuri kasdien maitinama nesveikomis iliuzijomis, neva laimingas yra tik tas žmogus, kuris turi daug pinigų, daiktų ir malonumų. Liberaliai nusiteikusieji nesibodi pinigų dauginti net iš nusikalstamos veiklos – iš prekybos žmonėmis, jų įtraukimo į prostituciją, iš seksualinio vaikų išnaudojimo, iš pornografijos rinkos, net iš šeimos griovimo. Tai, kas amžiais buvo laikoma seksualiniu iškrypimu, šiandien bandoma legalizuoti. Štai Olandijoje per parlamento rinkimus viena partija savo programoje buvo įrašiusi kovą už narkotikų bei pedofilijos legalizavimą ir kovą prieš bet kokį religinį auklėjimą. Ačiū Dievui, kad ji surinko tik tris procentus rinkėjų balsų.

Niekada nebuvo vedama tokia arši kova prieš šeimą kaip dabar. To nedaroma tiesmukiškai. Atvirkščiai, kalbama: mes už šeimą, bet mes už laisvą pasirinkimą – kodėl gi negali būti šeima tarp dviejų vyrų ir dviejų moterų?

Prieš trejus metus mūsų laisvos moralės pionieriai buvo užsimoję Lietuvoje įgyvendinti Gender loops programą, siekiančią ištrinti ribą tarp vyro ir moters. Nepavyko. Šiemet panašia programa, tik pakeistu pavadinimu Lyčių lygybės ugdymo programa, jau ruošiamasi eksperimentuoti kai kuriuose darželiuose. Siekiantieji sugriauti tūkstantmetes krikščioniškas ir bendražmogiškas tradicijas bei nuostatas, kad vyras yra vyras, o moteris yra moteris, bandys ugdyti mergaites ir berniukus su jų lyčiai nebūdingomis savybėmis. Šiems bandymams su triušiais, o tais triušiais bus Lietuvos vaikai, jau gauti pinigai. Ir vėl ne žmogui, bet pinigams suteikiama pirmenybė.

Tačiau pats baisiausias dalykas, kad beveik visose Europos šalyse yra legalizuoti abortai. Jau beveik su žiburiu reikia ieškoti politikų, drįstančių viešai pasakyti, kad negimusios gyvybės žudymas yra toks pat nusikaltimas, kaip ir bet kurio kito žmogaus. Žmogus turi teisę gyventi nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties.

Tie, kurie nori daryti biznį iš abortų, kontraceptikų ir embrionų, aršiausiai nekenčia Bažnyčios, nes ji yra likusi vienintelė institucija, kuri pasako, jog nevalia žudyti negimusio kūdikio, nevalia eksperimentuoti su žmogaus embrionais. Žmogaus gyvybė yra šventa. Šiandien pasaulyje yra daug seksualinių nusikaltimų prieš vaikus, bet į viešumą labiausiai keliami tik kunigų nusikaltimai. Taip, jų nereikia slėpti, bet reikia sakyti visą tiesą, kad panašių nusikaltimų ne kunigai padaro dešimtis kartų daugiau. Bet kovojantiems prieš Bažnyčią tai neįdomu, nes jų tikslas vienas: nutildyti Bažnyčią ir toliau sukti juodą biznį, nesivarginant, iš ko tai bus daroma.

Pastaraisiais mėnesiais daug dėmesio sulaukė istorija vienos mergaitės, kuri, kaip įtariama, galėjo būti seksualiai išnaudojama. Šiandien per maža susikoncentruoti į vienos mergaitės gynimą, nes reikia ginti pasiaukojančią meilę, šeimą ir kiekvieną pradėtą kūdikį, kuriam gresia pavojus nuplaukti kraujo puta.

O šiandien, jausdami savo nepajėgumą pasipriešinti visoms blogio jėgoms, kreipiamės į Dievo Motiną prašydami: „Mes esame bėdoje. Užtark mus prieš savo Sūnų. Padėk, kad laimėtų ne mirties, bet gyvybės civilizacija.“

Arkivysk. S. Tamkevičius

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune