Maldos vakarai už dorinį Lietuvos atgimimą
Paskelbta: 2012-08-24 11:32:42

Rugpjūčio 23 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje už Lietuvos atgimimą vakaro šv. Mišias aukojo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Priminęs tądien minimą skaudžią istorinę sukaktį, šiandieninę situaciją ganytojas susiejo su tarpukario nepriklausomos Lietuvos įvykiais, ragindamas juos bei tada gyvenusius žmones neidealizuoti, nes ir dabar, ir tada nemaža Tautos vairą laikančių žmonių dalis labiau rūpinosi savo pačių asmenine, o ne Lietuvos ir jos piliečių gerove. Pasak arkivyskupo, artėjantys Seimo rinkimai neišspręs visų sudėtingų Lietuvos problemų. Šviesesnį Tėvynės gyvenimą gali lemti tik kiekvieno iš mūsų apsisprendimas sekti Kristų ir gyventi dėl Jo. Tikroji pergalė yra Kryžiaus pergalė.

Į Maldos už Lietuvą vakarus visus Lietuvos žmones kviečia Dorinio atgimimo sąjūdis. Jų metu meldžiamės už dorinį, pilietinį ir tautinį Lietuvos atgimimą, taip pat ir arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus siūloma bendra arkivyskupijos intencija rugpjūčio mėnesiui, kad Lietuvos žmonės atsakingai ruoštųsi Seimo rinkimams ir per juos padarytų gerus pasirinkimus. Šiomis intencijomis iki Seimo rinkimų ketvirtadienio vakarais savo miesto ar miestelio bažnyčiose dalyvaukime šv. Mišiose ir melskimės Rožinio maldą. Jei negalime ateiti į bažnyčią, melskimės namuose kartu ar individualiai.

Kauno arkikatedroje šiomis intencijomis šv. Mišios švenčiamos kiekvieną ketvirtadienį 18 val. Pagal galimybes jas aukoja Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Prieš šv. Mišias 17.30 val. nurodytomis intencijomis meldžiamės Rožinį.

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune