Naujųjų tikybos mokymo metų atidarymo šventė Kaune (2012 08 29)
Paskelbta: 2012-08-30 08:13:25

Rugpjūčio 29 d. artėjančių naujųjų mokslo metų proga arkivyskupijos tikybos mokytojai bei parapijų katechetai gausiai dalyvavo šventėje, į kurią juos pakvietė arkivyskupijos Katechetikos centras. Šventė prasidėjo iškilminga Eucharistija Kauno arkikatedroje bazilikoje, vėliau tęsėsi konferencijų salėje klausantis apaštališkojo nuncijaus Baltijos šalims arkivyskupo Luigi Bonazzi pranešimo tema „Tikėjimo metai“.

Tikybos mokytojus ir katechetus arkikatedroje sveikino Eucharistijos liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, kviesdamas sykiu melstis, kad Viešpats padėtų mokytojams ne tik gerai pažinti skelbiamą tikėjimą, bet ir patiems jį nuoširdžiai praktikuoti. Eucharistiją koncelebravo arkivyskupas L. Bonazzi, taip pat arkivyskupijos dekanai ir kunigai. Arkikatedros skliautais aukštai kilo Mišių giesmės, kurias įkvėptai giedojo Jėzuitų rektorato jaunimo choras „Exaudi“, vadovaujamas br. Eugenijaus Puzynios SJ. Šv. Mišiose melstasi ir už mokinius, mokinių šeimas, į amžinybę iškeliavusius arkivyskupijos mokytojus.

Tą dieną pagal Bažnyčios liturginį kalendorių minint Šv. Jono Krikštytojo nukankinimą, savo homilijoje arkivysk. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį į šį arkivyskupijos dangiškąjį globėją, drąsų Jėzaus skelbėją ir liudytoją, kuris ruošėsi savo misijai tyruose, Dievo artumoje, skelbė jį ne tik žodžiais, bet ir savo gyvenimu bei mirtimi. „Negalime padaryti daugiau, nei turime savo širdyje“, – sakė ganytojas, pabrėždamas, jog Evangelijos skelbimas šiandien gali būti vaisingas tik turint nusiteikimą prireikus ir galvą už tikėjimą padėti.

„Tu neišsigąsk“, – šiais Viešpaties žodžiais, pasakytais pranašui Jeremijui, arkivyskupas drąsino mokytojus, kuriems šiandienės kultūros apsupty dažnai labai nelengva patraukti jaunus žmones. Tikėjimo metais ganytojas linkėjo iš tiesų ūgtelėti savo tikėjime, gyvenant nuoširdų maldos, sakramentinį gyvenimą, dalyvaujant dvasią ugdančiose rekolekcijose, ypač žvelgiant į palaimintojo Jurgio Matulaičio, giliai įsišaknijusio tikėjime, pavyzdį.

Konferencijų salėje sveikindamas mūsų arkivyskupijos tikybos mokytojus ir katechetus, arkivysk. L.Bonazzi išreiškė džiaugsmą matyti prieš save tuos, kurie ne tik atlieka savo profesinį darbą, bet jį išgyvena kaip misiją – perduoti tikėjimą, tai yra didžiausią dovaną, kurią Bažnyčia teikia pasauliui.

Apaštališkasis nuncijus atkreipė dėmesį, jog suvokti didžiąją tikėjimo dovaną šiemet ypač skatina popiežius Benediktas XVI, paskelbęs Tikėjimo metus šiuolaikiniame pasaulyje, kur tikėjimo, atrodo, mąžta. Pranešime, išskiriant kertines mintis, buvo aptartas Šventojo Tėvo laiškas PORTA FIDEI, kuriuo skelbiami Tikėjimo metai, su rūpesčiu kalbant apie didžiausią šių laikų problemą – kad Dievo nebelieka šiandienos žmonių horizonte, todėl jie vis labiau netenka savo gyvenimo krypties.

„Atraskime tikėjimo džiaugsmą ir džiaugsmą perduoti tikėjimą“, – ragino arkivysk. L. Bonazzi, patikindamas, jog jaunimas turi matyti laimingą, džiaugsmingą mokytoją, kurį pats Dievas pripildo meilės ir gilaus džiaugsmo. Kaip sakė apaštališkasis nuncijus, mokyti tikybos šiandien yra tikras iššūkis ir kai kurie nuo jo pasitraukia, dėl to mokytojams svarbu dalytis, drauge išgyventi sunkumus. Svarbu, mokant tikėjimo savo mokinius, patiems būti Dieve, asmeniškame santykyje su juo kaip Asmeniu. Dievo troškimą, priminė nuncijus, turi kiekvienas žmogus, žino jis tai ar nežino, tiki tuo ar netiki, tad tikybos mokytojo užduotis – tikėti, kad šį troškulį turi ir jo mokiniai, mokėti jį pažadinti. Arkivysk. L. Bonazzi žodžiais, mokyti tikėjimo pačiam būnant tikėjimo vyru ar tikėjimo moterimi – štai kas atveria tinkamą perspektyvą tikybos mokytojams, kurie raginti atsiverti Tikėjimo metų malonei.

Konferencijos dalyvius pradžiugino „Vėtrungės“ pradinės mokyklos jaunieji muzikos atlikėjai. Su darbo aktualijomis, rekomenduojamomis priemonėmis mokytojus supažindino arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius. Šventė baigta agape.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune