Pasirengimo ALFA kursui seminaras, ALFA 10-mečio paminėjimas Katalikų evangelizacijos centre (2012 09 15; 09 29)
Paskelbta: 2012-10-03 10:20:31

Rugsėjo 15 dieną Katalikų evangelizacijos centre vyko seminaras, skirtas pasirengimui vesti ALFA kursą. Jame dalyvavo apie 70 žmonių beveik iš visų Lietuvos vyskupijų. Tai katechetai, sielovados darbuotojai, aktyvūs tikintieji, šiemet besirengiantys vesti šį kursą įvairiose parapijose. Seminarą vedė Katalikų evangelizacijos centro darbuotojos – ALFA kurso Lietuvoje koordinatorė ses. Celina Galinytė OSB ir Lina Šalučkienė. Seminare pristatyta kurso istorija, aptartas turinys, pasidalyta įžvalgomis apie tai, kaip reikėtų vesti šį kursą, moderuoti diskusijų grupeles, į ką kreipti didesnį dėmesį organizuojant savaitgalį kurso viduryje. Daug dėmesio skirta pasirengimui, kaip vesti Alfa jaunimui. Būtent ši kurso forma jau daugelyje parapijų yra viena iš jaunimo rengimo Sutvirtinimo sakramentui programos dalių. Ilgesnį laiką dalyvaujantys ALFA kurse dalijosi savo liudijimais apie tai, kaip šis kursas padėjo atrasti katalikų tikėjimą ir aktyviau įsitraukti į savo parapijos gyvenimą ar šio kurso organizacinę komandą.

Rugsėjo 29 dieną vyko Katalikų evangelizacijos centro organizuotas ALFA kurso vadovų susitikimas, kuriame dalyvavo šio kurso koordinatoriai, jau ne pirmus metus jį vedantys įvairiose parapijose. Susitikimą vedė Katalikų evangelizacijos centro darbuotoja ses. Celina Galinytė OSB.

Susitikime paminėtas ALFA kurso organizavimo Lietuvoje 10-metis. Tad šia proga apžvelgta istorija, dar kartą prisiminta kurso pradžia. Pasidžiaugta, jog šį kursą organizuoja vis daugiau parapijų; jog daugybei žmonių šis kursas padėjo plačiau atverti tikėjimo vartus, iš naujo atrasti arba pagilinti tikėjimo tiesas. Susitikimo dalyviai dalijosi ir asmeninėmis įžvalgomis apie tai, kuo, jų nuomone, šis kursas yra naudingas. Kartu toks susitikimas – tai galimybė vieniem su kitais pasidalyti ir ateities planais bei vizijomis.

Išsamiau apie ALFA kursą Lietuvoje, tvarkaraščius >>.

ses. Celina Galinytė OSB,
ALFA kurso Lietuvoje koordinatorė
Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune