Kaune pradėtas akademinės bendruomenės susitikimų-diskusijų ciklas „Teologija su atsuktuvu“ Tikėjimo metams (2012 10 29)
Paskelbta: 2012-10-31 10:23:35

Popiežius Benediktas XVI šiais – Tikėjimo – metais pabrėžia diskusijų tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų svarbą. VDU Akademinės sielovados bendradarbiai, siekdami atsiliepti į šį raginimą, pradeda susitikimų-diskusijų ciklą „Teologija su atsuktuvu“. Pirmasis toks susitikimas įvyko spalio 29 d. Kaune. Šių diskusijų tikslas – vystyti įvairių akademinės bendruomenės grupių tarpusavio dialogą, ieškant sąlyčio taškų tarp įvairių pasaulėžiūrų bei mokslinių diskursų.

Šis susitikimas savyje apjungė dvi krikščioniškame pasaulyje naujai besireiškiančias iniciatyvas. Pirmąją – vadinamąją „Pagonių kiemo“ – iniciatyvą paskatino Popiežiškoji kultūros taryba kaip galimybę vystyti dialogą tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų. „Pagonių kiemo“ metafora kilo iš šalia Jeruzalės šventyklos buvusios teritorijos, kurioje galėjo susitikti „tikintys“ žydai ir „netikinčių“ pagoniškų tautų atstovai.

Antroji iniciatyva yra žinoma pavadinimu „Theology on Tap“ (verčiant pažodžiui: „Teologija iš čiaupo“ – su aliuzija į alaus pilstymo čiaupą). Ji prasidėjo Jungtinėse Amerikos Valstijose organizuojamomis viešomis paskaitomis, kuriose buvo diskutuojama aktualiais religijos bei teologijos klausimais (pvz., krikščioniškų vertybių aktualumas šiuolaikinėje visuomenėje, embriono kamieninių ląstelių tyrimai, religinis fundamentalizmas, moterų vaidmuo Bažnyčioje ir pan.). Šie susitikimai vyksta neformalioje aplinkoje – kavinėje, restorane ar panašioje vietoje. Projektas tapo toks populiarus, kad panašius paskaitų ciklus imta organizuoti Kanadoje, Italijoje, Taivanyje, Filipinuose, Airijoje, Australijoje, Honkonge ir kt. šalyse.

Pirmojo VDU Akademinės sielovados bendradarbių organizuoto susitikimo temą „išprovokavo“ naujai pasirodžiusi knyga „Dawkinso iliuzija“. Tai Oksfordo universiteto istorinės teologijos profesoriaus A. McGratho ir Oksfordo universiteto absolventės bei religijos psichologijos dėstytojos J. C. McGrath parašyta kritinė garsiausio R. Dawkinso veikalo „Dievo iliuzija“ apžvalga. Pastaroji knyga Lietuvoje susilaukė didelio populiarumo. Tad naujai išleista McGratho knyga yra solidus krikščionio mokslininko atsakas į R. Dawkinso vystomą mokslinę(?) tikėjimo bei religijos kritiką.

Susitikime buvo diskutuojama keliomis McGrath knygoje aptariamomis temomis: mokslo bei religijos santykio problema, laisvos valios klausimas, Biblijos tekstų ir mokslinio pasaulėvaizdžio suderinamumo iššūkis ir t. t. Kiekvieną temą trumpai pristatė pakviesti kalbėtojai: Vygantas Malinauskas, dr. Benas Ulevičius, dr. Valdas Mackela bei knygos leidėjas Gediminas Žukas. Po pristatymo į diskusiją galėjo įsitraukti kiekvienas norintis. Diskusiją moderavo VDU kapelionas kun. Algirdas Akelaitis.

Susitikimo vakarą kavinėje „Flamenco“ neliko laisvų vietų. Renginys sudomino įvairių Kauno universitetų bei mokyklų atstovus, į diskusiją įsitraukė ir atsitiktiniai kavinės lankytojai. Jauki kavinės aplinka ir diskusijos akademiškumas sukūrė ypatingą vakaro atmosferą. Pavyko dialoguoti ir moksliškai, ir tuo pat metu žaismingai bei pagarbiai. Sveika įtampa, atsirandanti dėl skirtingų mokslinių diskursų, skatino gyvai kelti klausimus, peržengti siaurus atskiros disciplinos rėmus. Per trumpą pertraukėlę dalyviai galėjo susipažinti, bendrauti tarpusavyje.

Keli dalyvių atsiliepimai:
„Man patiko, kad sėdėjome kavinėje kaip lygūs – tarsi graikų filosofai.“
„Jau vien dėl to, kad visa tai išgirdau, dabar jaučiuosi protingesnė ir labiau pajėgi atsiliepti į šiandienos paauglių užduodamus nepatogius ir toli užgriebiančius klausimus tikėjimo ir mokslo tarpusavio sąveikos atžvilgiu. Beje, labai užsinorėjo pastudijuoti kažką kita, nei religijos mokslai ar filosofija <...> Turiu nuojautą, kad gilinimasis į tikrovės pažinimą ne tik per teologijos, bet ir per fizikos, chemijos ar biologijos prieigą, gali išplėsti ne tik protą, bet ir širdį.“
„Buvo džiugu matyti jaunus žmones, taip drąsiai keliančius klausimus ir sugebančius pagrįstai oponuoti pašnekovams.“

VDU Akademinė sielovada į kitą „Teologija su atsuktuvu“ susitikimą Kauno akademinę bendruomenę pakvies lapkričio pabaigoje.

Kun. Algirdas Akelaitis,
VDU kapelionas

 

Giedrė Barčkutė,
VDU AS koordinatorė
Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune