Tikėjimo metams skirtas metodinis renginys Kauno Šančių parapijos katechetikos metodiniame centre (2012 10 25)
Paskelbta: 2012-11-05 18:52:16

Fotografijos Orintos Antanavičienės ir Nijolės Kulėšienės

Fotografija Orintos Antanavičienės

Spalio 25 d. Kauno  Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje įvyko pirmasis susitikimas iš Tikėjimo metams skirtų metodinių renginių ciklo „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“ (Jn 6, 28). Šančių parapijos KMC tikybos mokytojai ir katechetai susirinkusius kolegas labai šiltai pasitiko parapijos salėje. Dalyvius giesme pasveikino M. Valančiaus pradinės mokyklos ketvirtokai, vadovaujami parapijos vargoninkės Snieguolės Urbonienės.

Šančių vidurinės mokyklos tikybos mokytoja metodininkė ir mokyklos direktoriaus pavaduotoja Vesta Žiūraitienė pristatė visus Šančių parapijos mokytojus ir katechetus, jų veiklą parapijoje, pasidžiaugė, kad iš 1352 parapijos mokinių net 864 mokosi tikybos. Parapija nuolat organizuoja kalėdines ir velykines parodėles, gavėnios ir advento tėvų ir vaikų dirbtuves, kurias parapijoje organizuoti padeda šeimų būrelio narė Felicija Šlipaitienė. Kartą per mėnesį parapijoje organizuojama krikščioniškų filmų peržiūra. Parapijos vikaras kun. Gytis Stumbras su vaikais yra pastatęs nuostabų spektaklį Laimingasis princas“, o šiuo metu kartu su sutvirtinamaisiais yra statomas ir antrasis spektaklis „Mažasis princas“. Parapijos klebonas kun. Virginijus Birjotas džiaugėsi, kad vaikai ir jaunimas mielai dalyvauja parapijos organizuojamuose renginiuose, parodėlėse, vaidinimuose, stovyklose, mugėse su kareiviška koše. Mokytojos dalijosi, kaip suburti paauglius į komandą, kuri noriai dalyvautų pasirengimo Sutvirtinimui katechezėje. Viktorinų organizavimo patirtimi dalijosi KMC vadovė ses. Dalia Uscilaitė, tikybos mokytojos ir katechetės Orinta Antanavičienė ir Česlova Karpovienė, mokytojos Laimutė Šavelienė ir Jolanta Lenkauskienė.

Fotografija Orintos Antanavičienės

Jau nuo 2003 metų Šančių parapijoje buvo pradėtos rengti viktorinos, kurių iniciatorė buvo tikybos mokytoja I. Tekoriūtė, tuomet viktorina vadinosi „Tikėjimas mano stiprybė“. Pirmosiose viktorinose dalyvavo tik kelios mokyklos, šiandien joje dalyvauja visos Šančių parapijos mokyklos. Kasmet viktorina vyksta vis kitoje mokykloje. Kasmetinė viktorina buvo pavadinta „Irkis į gilumą“ ir skirta 4-os klasės mokiniams. Viktorina vyksta dviem etapais: I-asis etapas – mokyklose, o II-asis yra tarpmokyklinis. Jau nuo pat pirmojo etapo prasideda mokytojų ir mokinių kūrybinis darbas: komandų rinkimas, prisistatymas, žaismingas jų kūrimas ir ruošimas II etapui. Viktorina siekiama, kad vaikai labiau gilintųsi į Jėzaus žodžius, užrašytus Evangelijoje, kad gebėtų juos pritaikyti savo gyvenime, kad Jėzaus gyvenimo įvykius atrastų jį supančiame pasaulyje. Tam yra parenkamos ir užduotys, kurios skatina vaiką pažinti, suprasti, įsivaizduoti, atrasti.

Fotografija Nijolės Kulėšienės

Tikybos mokytojus stebino ir žavėjo viktorinų paprastos, kūrybiškos ir žaismingos užduotėlės. Mokytojos dalijosi kiekvieno etapo organizavimo subtilumais, kūrybiniais džiaugsmais ir rūpesčiais, kaip sudominti vaikus, kad kasmet viktorinos poreikis augtų, o ne mažėtų. Tarp šių viktorinų užduočių yra šventojo dėlionė, Šventojo Rašto ištraukos inscenizacija ir kitos. Viktorinų dalyviams įteikiami padėkos raštai. Mokytojos dalijosi, kad yra daugybė būdų įvertinti vaikus, neskirstant vietų, nedalijant prizų. Šančių parapijos tikybos mokytojai ir katechetai atrado savo dalyvių įvertinimo/įsivertinimo metodą, kuriuo noriai ir iš visos širdies dalijosi.

Fotografija Nijolės Kulėšienės

Renginio dalyviai, kolegos žiūrėjo demonstruojamas, skaidres, parapijos salės stalai buvo nukloti įvairiomis vikrotinų užduotimis. Kiekvienas galėjo apžiūrėti, klausinėti ir džiaugtis tais, kurie dosniai dalijasi.

Kitas Tikėjimo metams skirtų metodinių renginių ciklo „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“ (Jn 6, 28) susitikimas įvyks Gerojo Ganytojo parapijoje lapkričio 22 dieną. Susitikimo tema „Šventosios Faustinos, palaimintųjų Jono Pauliaus II ir Jurgio Matulaičio gyvenimo pristatymas. Tikybos pamokos netradicinėje aplinkoje“.

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune