Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo tradiciniame Lietuvos seminarijų susitikime Aušros Vartų atlaiduose Vilniuje (2012 11 15)
Paskelbta: 2012-11-16 10:16:31

Kiekvienais metais Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos globos atlaiduose vienas vakaras skiriamas maldai už pašaukimus.

Lapkričio 15 dieną Vilniuje į bendrą maldą rinkosi visų Lietuvos kunigų seminarijų – Vilniaus, Kauno ir Telšių – bendruomenės. Ketvirtadienio popietę vyko kursų susitikimai. Švenčiausiojo Sakramento adoracijai Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje vadovavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai.

Vėliau Aušros Vartų koplyčioje kartu su tądien į šventovę susirinkusiais ir per Marijos radiją kartu prisijungusiais tikinčiaisiais Kauno kunigų seminarijos klierikai kalbėjo Rožinio maldą.

Iškilmingai šv. Mišių aukai vadovavo Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos rektorius monsinjoras Žydūnas Vabuolas, koncelebravo seminarijų vadovai, kiti į atlaidus atvykę kunigai. Sakydamas homiliją, mons. Ž. Vabuolas kiekvieną ragino nebijoti būti raugu – ta mažyte tikėjimo ir liudijimo pradžia, nuo kurios „įrūgsta“ visas pasaulis.

Pasibaigus šv. Mišioms trijų seminarijų klierikai ir jų vadovai kartu nusifotografavo. Susitikimas baigtas pabendravimu prie arbatos puodelio Domus Maria salėje.

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune