Kauno senamiestyje pradėti vyskupo Motiejaus Valančiaus skulptūros aplinkos tvarkymo darbai
Paskelbta: 2012-11-23 12:20:50

Kauno senamiestyje, visiškai šalia Kauno kunigų seminarijos ir Rotušės aikštės, pradėti čia prieš kelerius metus pastatytos vyskupo Motiejaus Valančiaus skulptūros aplinkos tvarkymo darbai, formuojama apžiūros aikštelė. Skulptūrą papuoš ir autentišku vyskupo raštu (jo paties rašyto testamento fragmentu) kaldinta plokštė. Darbai atliekami Vyriausybės ir savivaldybės lėšomis.

Dėl šių atnaujinimo darbų paminklas taps geriau ir saugiau prieinamas jį lankantiems kauniečiams bei miesto svečiams. Numatoma įrengti taip pat informacinį stendą apie vyskupą M. Valančių lietuvių ir anglų kalbomis. Paminklo prieigas planuojama sutvarkyti iki 2013 metų, kai švęsime Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų.

Skulptūra pastatyta prieš septynerius metus jos autoriaus Leono Žuklio, mecenato Rimvydo Sidrio ir Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus iniciatyva siekiant išsaugoti ateities kartoms vyskupo M. Valančiaus atminimą. 1864–1875 metais šis uolusis ganytojas gyveno Kaune caro valdžiai iš Varnių perkėlus Žemaičių vyskupijos centrą. Palaidotas arkikatedros kriptoje.

Savo 25 vyskupystės metus M.Valančius uoliai ugdė katalikų tikėjimą, dorą, tautinę savimonę, gynė nuo rusifikacijos ir nutautinimo. Pradėjo sėkmingą blaivybės sąjūdį. Spaudos draudimo metais rūpinosi lietuviška raštija ir slaptosiomis mokyklomis.

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune