Šventas Kalėdas pasitinkant Kaune
Paskelbta: 2012-12-17 18:44:17

Advento laikas laukiant Kalėdų švenčių Bažnyčioje yra paženklintas susikaupimu, dėmesiu, šiluma, vieni kitiems, atjauta ir pagalba.

Lietuvos Caritas jau yra paskelbęs kasmetinę akciją „Gerumas mus vienija“ ir kviečia Kūčių stalui įsigyti žvakelių auka paremiant Bažnyčios karitatyvinę tarnystę. Kaune gruodžio 13 d. vyko Caritas organizuota Praktinio gerumo diena pakviečiant ypač moksleivius, studentus padėti senoliams, padovanoti jiems šviesos ir vilties akimirkų.

Artėjant Kalėdoms gruodžio 21 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Klinikų Šv. Luko koplyčioje medicinos personalui ir ligoniams vyks pamaldos, arkivyskupijos ganytojai ir klinikų kapelionai lankys ligonius palatose, linkės stiprybės ligos išbandymuose. Panašūs susitikimai ta proga vyks ir kitose miesto gydymo bei slaugos įstaigose.

Gruodžio 24 d. 10 val. Caritas „Sriubos“ stokojančiųjų valgykloje (Partizanų g. 5) į Kūčias kaip ir kasmet susirinks apie 500 žmonių. Jose paprastai dalyvauja Bažnyčios ganytojai, Savivaldybės, socialinės rūpybos atstovai, Caritas bendradarbiai.

10 val. Kūčių vakarienė bus rengiama ir Petrašiūnų parapijos namuose (R. Kalantos 38). Kūčių stalą stokojantiems – apie 200 žmonių – ruošia Petrašiūnų parapijos bendruomenė. Paminėta, jog Kūčios varguoliams rengiamos ir Ariogalos, Girkalnio parapijose, Kėdainiuose ir kt. Kai kuriose arkivyskupijos parapijose šv. Kalėdų vakaronės rengiamos nepasiturinčioms šeimoms. Jurbarke, Ukmergėje seneliams, ligoniams karitiečiai ruošia šventinius lauknešėlius. Jonavoje kalėdinė vakaronė gruodžio 25 d. bus skiriama vargšams, nakvynės namų lankytojams. Per Kalėdas bus lankomi Skarulių sąvartyno gyventojai, padovanojant maisto, drabužių, šiltos patalynės.

Kauno arkikatedroje prie Šv. Juozapo altoriaus pastatyta eglutė su vaikų prašymais. Tai jaunų žmonių bendruomenės akcija, norint suteikti kalėdinio džiaugsmo vaikų namuose esantiems vaikams. Arkikatedros parapijos namuose galima aplankyti miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų dailės darbų parodą „Šventoji Šeima“, kuri rengiama tryliktą kartą.

Džiugiąsias šventes pasitinkančius kauniečius Jėzuitų rektorato jaunimo choras „EXAUDI“ rengiasi pasveikinti savo koncertu gruodžio 22 d. 16 val. arkivyskupijos konferencijų salėje.

Šventų Kalėdų proga Kauno miesto, rajono, visų arkivyskupijos dekanatų tikintiesiems, visiems geros valios žmonėms atviros bažnyčios, į kurias jie galės atvykti aplankyti Prakartėlių ir pasveikinti Užgimusio Kūdikėlio Jėzaus.

Labiausiai visi kviečiami į iškilmingas pamaldas: dėkoti Dievui už Jo meilę ir artumą, kurį Jis dovanojo pasauliui per savo Sūnaus įsikūnijimą mažame Kūdikyje.

Šv. Kalėdas pradedame švęsti Piemenėlių šv. Mišiomis, kuriose šeimos, tėvai, vaikai, jaunimas, visi žmonės laukiami Kūčių vakarą, pirmadienį, gruodžio 24 d. Daugumoje miesto bažnyčių jos rengiamos vėlai vakare, 21 arba 22 val. Antradienis, gruodžio 25-oji – pirmoji Kalėdų diena. Išsamų Viešpaties Užgimimo iškilmių tvarkaraštį rasite čia >> .

Antrąją šv. Kalėdų dieną Kristaus Prisikėlimo šventovėje Kaune tradiciškai bus švenčiamos jos konsekracijos 8-osios metinės.

Tarpušvenčiu gruodžio 27 d. Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje rengiamas jaunimo maldos ir šlovinimo vakaras, kuriame jauni žmonės melsis ir už Kauno miestą, jo gyventojus – Kaunas 2013 m. birželio pabaigoje sutiks čia vyksiančias Lietuvos jaunimo dienas.

Senuosius metus palydėti Padėkos Mišiomis tikintieji kviečiami į vakarines pamaldas miesto bažnyčiose gruodžio 31 d. – daugumoje jų pamaldos prasidės 18 val., taip pat ir Kauno arkikatedroje bazilikoje, kuri, beje, ateinančiais 2013 metais švęs savo 600-ąsias metines.

Su palaimingo Kalėdų laukimo ir šventimo palinkėjimais –
 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune