Arkivyskupijos institucijų darbuotojų adventinis susitikimas. Eucharistijos šventimas ir agapė kurijoje (2011 12 17)
Paskelbta: 2012-12-18 15:45:47

Baigiantis adventui, artėjant džiugiosioms Viešpaties Gimimo šventėms, kaip ir kasmet, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius savo bendradarbius, kurijos, bažnytinių institucijų, organizacijų vadovus ir darbuotojus pakvietė į adventinį susitikimą. Gruodžio 17 dienos popietę šis priešventinis susitikimas prasidėjo Eucharistijos šventimu Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, paskui arkivyskupo kvietimu visi rinkosi į agapę kurijoje.

Eucharistijos liturgijai seminarijos bažnyčioje vadovavo arkivyskupas S. Tamkevičius, koncelebravo daugiau kaip dešimt įvairioms bažnytinėms institucijoms vadovaujančių ir ten dirbančių kunigų. Arkivyskupo pakviesti Eucharistijos dalyviai dėkojo Dievui vieni už kitus, atsiprašė už savo klaidas, meldė vieni kitiems gausių Viešpaties malonių.

Šv. Mišių Dievo žodis bylojo apie Jėzaus geneologiją, tad ir savo pasakytoje homilijoje >> ganytojas atkreipė dėmesį, jog ir žmonės domisi savo kilme, ieškodami tarp savo protėvių didžių žmonių. Jėzaus geneologijoje yra daug ir paprastų, žmogiškai silpnų žmonių, kurie skaudžiai klysdavo, net nusidėdavo. Tačiau, kaip pabrėžė ganytojas, ši geneologija neliudija blogio kaip neatskiriamos žmogaus gyvenimo, istorijos dalies, bet skelbia viltį: net ir didžiausioje tamsoje ne viskas yra prarasta, jei leidžiame veikti Dievui.

Šiandienių sukrečiančių pasaulio įvykių fone, kaip sakė ganytojas, mes irgi negalime būti ramūs, tačiau turime viltį, kylančią iš tikėjimo, jog ne blogis, tars paskutinį žodį, bet Kristus, o šią viltį dabar ypač stiprina vėl netrukus nušvisianti Betliejaus šviesa.

Užbaigdamas homiliją ganytojas nuoširdžiai padėkojo institucijų darbuotojams už ištikimybę ir uolumą, jų darbus, tikėjimo liudijimą sakydamas:

„Mieli mano bendradarbiai, dėkoju Dievui, kad jūs esate, kad labai ištikimai tarnaujate, kad iš jūsų net aš galiu mokytis ištikimybės Kristui. Mokomės vieni iš kitų. Linkiu Tikėjimo metais augti tikėjime bei meilėje ir visu gyvenimu, visais darbais atspindėti Kristaus šviesą, liudijant mus supantiems žmonėms apie mumyse gyvenančią viltį – nugalės ne blogis, bet Kristus.“

Vėliau į arkivyskupijos kurijos salę susirinkusiems žmonėms pats ganytojas padalijo kalėdaičius, laužė juos, kvietė vaišių, linkėjo, kad darbuotojai, jų šeimos su kuo daugiau džiaugsmo, vilties ir pasitikėjimo Dievo meile sulauktų šių Tikėjimo metų šventų Kalėdų. Žmonės dėkojo ganytojui už šiltą priėmimą ir jo ganytojišką rūpestį visais. Artėjančių švenčių proga sveikino ir vieni kitus išgyvendami džiugią bendrystę, į kurią juos kasmet pakviečia arkivyskupijos ganytojas.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune