Teminis vakaras jaunimui „Bendruomenė... kam man ji?“ arkivyskupijos Jaunimo centre (2012 12 19)
Paskelbta: 2012-12-20 17:29:02

Gruodžio 19 d. arkivyskupijos Jaunimo centre įvyko paskutinis šiais metais KAJC teminis vakaras jaunimui „Bendruomenė... kam man ji?“ Šią temą pristatė Venta Donec iš Krikščioniškojo gyvenimo mokyklos bendruomenės. Vakaras nesusilaukė labai gausaus dalyvių skaičiaus, tačiau buvo labai šiltas ir bendruomeniškas.

Kalbėdama, kam žmogui reikalinga bendruomenė, pradžioje viešnia priminė Dievo žodį, kuris parodo mums, kas mes esame. Ji priminė Pradžios knygos pasakojimus apie sukūrimą: „Tuomet Dievas tarė: „Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą“ (Pr 1, 26 ) ir „Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį; vyrą ir moterį; sukūrė juos“ (Pr 1, 27), taip primindama, kad visų pirma esam sukurti pagal Dievo paveikslą. Vėliau prisiminė istoriją apie Adomą ir Ievą, kaip Adomas atranda sau tinkamą bendrininką. Venta teigė, kad tai ir yra Dievo planas mums. Žinia, kad mes panašūs į Dievą. O Dievas, būdamas Triasmenis, pats savyje yra bendrystė.

Pasak su jaunimu kalbėjusios viešnios, žmogaus prigimtyje yra įrašyta tai, jog jam reikia bendrystės, jam negera būti vienam. Mums reikia kito asmens ir esam visų pirma sukurti santykiui su Dievu, nes Dievas ir yra kitas Asmuo. Šis santykis kitoks, tačiau jis būtent toks, kokio mums reikės danguje. Todėl kiekvienas turim kvietimą eiti į bendrystę.

Venta priminė, ką Jėzus pirmiausia darė, – tai kūrė aplink save bendruomenę, turėjo savo apaštalus ir jam svarbiausia buvo būti su žmogumi. Turime du svarbius įsakymus: mylėti Dievą ir mylėti artimą. Bendruomenė reikalinga, kad mes augtume, ir tai vieta, kur mes aiškiai galime praktikuoti artimo meilę. Nes bendruomenė yra tai, ko mes nesirenkam, bet taip patikrinam savo meilę. Jei negali mylėti to, kurį matai, tai meilė Dievui netikra.

Pabaigoje Krikščioniškojo gyvenimo mokyklos bendruomenės narė paminėjo ir kitus Jėzaus žodžius: „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20) kaip nuorodą kvietimui į bendruomenę. Vakarą viešnia baigė trumpa malda už visus susirinkusius jaunus žmones.

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune