Rekolekcijos arkikatedroje jau keliaujant į Didįjį tridienį – didžiausias krikščionio rekolekcijas (2024 03 27)
Paskelbta: 2024-03-28 15:19:45

Nuotraukos – Aurimo Barkausko

Kovo paskutinį Gavėnios laikotarpio trečiadienį į rekolekcijas Kauno arkikatedroje bazilikoje rinkosi Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai.

Maldos vakaras prasidėjo Švenčiausiojo Sakramento adoracijos malda, kurią vedė tikybos mokytojai. Konferenciją tema „Eiti prieš srovę – Gavėnia yra metas ir bendruomeniniams sprendimams“ vedė diakonas Darius Chmieliauskas.

Konferencijos metu diakonas D. Chmieliauskas dalijosi mintimis apie diakono tarnystės Bažnyčioje ypatumus ir prasmę, peržvelgė visą kartu su kitais Kauno arkivyskupijos diakonais bei popiežiaus Pranciškaus Žinia nueitą Gavėnios kelią ir priminė pagrindines tos kelionės mintis, kuriomis kiekvieną trečiadienį dalijosi vis kitas diakonas. Taip kartu buvo atkreiptas dėmesys į diakono tarnystę Bažnyčioje – joje tarnaujama Kristaus-tarno pavyzdžiu.

Diakonas Darius, be kita, atkreipė dėmesį, jog popiežius Pranciškus savo Žinioje priminė bendruomenės svarbą. Izraelitai kartu keliavo per dykumą į Pažadėtąją žemę. Ir mes keliaujame kartu – šeimose, parapijose, kitose bendruomenėse. Popiežius priminė, jog Gavėnios ir visa tikėjimo kelionė nėra vien asmeniška, individuali. Bendruomenėje tarnaujama, čia išmokstama suteikti ir priimti pagalbą.

Pasak diakono, tai, ką išgyvename, kartais būna sunku, baisu, tačiau tai neturi mūsų sužlugdyti. Tai turime priimti kaip kovą, kurioje Kristus jau nugalėjo.

Savo pasidalijimą mintimis apie Gavėnią diakonas baigė cituodamas popiežiaus Pranciškaus žodžius iš Žinios  ir kvietimu Velykų Tridienį išgyventi kaip pačias svarbiausias rekolekcijas:

„…Tešvyti mūsų veidai džiaugsmu, tebūna juntamas laisvės kvapas, tesiskleidžia meilė, kuri visa daro nauja, pradedant nuo pačių mažiausių ir artimiausių dalykų. Tai gali vykti kiekvienoje krikščionių bendruomenėje.“

Vakaro Eucharistijai vadovavo augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas. Jis homilijos metu pasidalijo mintimis, ko galime pasimokyti iš apaštalo Judo patirties, palygindamas apaštalų Judo ir Petro išdavystes, pakvietė tikinčiuosius būti ištikimus Dievui ir Bažnyčiai.

Už šio trečiadienio maldos momentų organizavimą buvo atsakinga Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro komanda.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro informacija

 

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune