Kauno parapijų bei rektoratų bažnyčiose baigėsi nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Tikėjimo metų proga (2013 01 23)
Paskelbta: 2013-01-23 15:30:28

Fotografijos – Kauno Šv. Antano Paduviečio, Karmelitų ir Šančių parapijų

Kaune, Šančių bažnyčioje, sausio 23 d. rytmetį baigėsi miesto tikinčiuosius nuo sausio pradžios jungusi maldos akcija – po vieną parą parapijų bei rektoratų bažnyčiose vykusi pirmosiomis naujųjų metų dienomis arkikatedroje bazilikoje pradėta Švč. Sakramento adoracija. Šioje Eucharistinio Jėzaus garbinimo maldoje kauniečiai pasikeisdami savo parapijose buvo susivieniję į nenutrūkstamą asmeninį ir bendruomeninį susitikimą su Gyvuoju Dievu, tikrą tikėjimo šventę, atsiliepdami į Lietuvos vyskupų paraginimą Tikėjimo metų proga>>  „sušildyti mūsų tėvynėje tikėjimą į Viešpatį“.

 Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos informacija

Karmelitų parapijos fotogafija

Kai kuriose miesto parapijose Švč. Sakramento adoraciją lydėjo šia tema kunigų vedamos konferencijos, Šventojo Rašto skaitymas ir jo apmąstymas, Rožinio malda, Dievo gailestingumo vainikėlis, giesmės, o susitikti su Jėzumi Švč. Sakramento artumoje ėjo šeimos, vaikai, jaunimas, parapijose veikiančios maldos grupės, karitiečiai, katechetai, moksleiviai, mokytojai, netgi darželinukai. Tikintieji buvo raginami priimti adoraciją kaip maldą už save, kitus žmones, tėvynę Lietuvą, mokytis šioje ypač Bažnyčiai brangioje adoracijos maldoje pirma klausytis, ką kalba pats Viešpats, pasilikęs būti su žmogumi tokiu slėpiningu būdu.

Fotografija Šančių parapijos

Adoraciją, pradėtą Kauno mieste, šiais Tikėjimo metais toliau tęsia Vilkaviškio vyskupija, ji iš pradžių vyks netoli nuo Kauno centro nutolusiose rajonuose: Aukštosios Panemunės, Rokų, Aleksoto, Garliavos bažnyčiose.

Švč. Sakramento adoracijos tvarkaraščiai kitose vyskupijose skelbiami Tikėjimo metų svetainėje >>.

JAUNIMO DĖMESIUI! Vasario 23 d. nuo 8 val. ryto iki vasario 24 d. 8 val. nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro koplyčioje (Vilniaus g. 7) >>.

----

Nuolatinė Švč. Sakramento adoracija mūsų arkivyskupijoje vyksta Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje Kaune ir Jonavos parapijos namų koplyčioje.

Dienomis švč. Sakramentas adoruojamas arkikatedroje bazilikoje, mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, kai kuriuo laiku – Šiluvos bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje. Išsamiau žr. >>.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune