Arkivyskupijos kunigų konferencija (2011 02 09)
Paskelbta: 2011-02-10 10:49:46

Vasario 9 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko kunigų konferencija. Eilinis, kiekvieną mėnesį rengiamas bendras arkivyskupijoje tarnaujančių dvasininkų susitikimas buvo pradėtas bendra malda. Jai, kaip ir visai konferencijai, vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. 

Į konferenciją, be gausiai dalyvavusių kunigų, atvyko nemažai svečių. Vieni jų – tai Lietuvos Biblijos draugijos atstovai, supažindinę su naujuoju šios draugijos leidiniu – „Biblijos konkordacija. Šventojo Rašto rodyklė“ (2011), skirtu kunigams, teologams, visiems, skaitantiems ir studijuojantiems Dievo žodį. Leidinys atveria dar vieną galimybę geriau pažinti Šventąjį Raštą – rodyklė padeda rasti dominančias jo vietas naudojantis pateiktu abėcėliniu žodžių sąrašu.

Konferencijoje daug dėmesio skirta artėjančioms Pasaulio jaunimo dienoms, kurios šiais metais rengiamos Madride rugpjūčio 11–21 d. Apie jų jau skelbiamą išsamią programą, tikslus, kaip bus priimami piligrimai, pasakojo KTU kapelionas kun. Petras Pichas ir Kauno katalikiškųjų mokyklų koordinatorius Dainius Ušackas. Kauno arkivyskupijos sielovados programų vedėja ir Jaunimo centro vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė kalbėjo apie tai, kaip vyksta pasirengimas, jaunuolių registracija arkivyskupijoje. Numatoma, kad į Madridą iš Kauno iškeliaus 300–400 jaunuolių trimis grupėmis: katalikiškųjų mokyklų moksleivių, aukštųjų mokyklų studentų ir  dekanatų jaunimo. Kunigai buvo pakviesti paraginti jaunimą rengtis šiai piligrimystei, paremti jų kelionę.

Kun. br. Vincentas Tamošauskas OFM Cap., į konferenciją atvykęs su kunigais iš Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, papasakojo apie evangelizacinę misiją, kuri prieš 17 metų prasidėjo Ukrainoje įsteigus Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklą. Ši misija bus plėtojama ir Lietuvoje per jau veikiančią mokyklą, steigiamus krikščioniškus reabilitacijos centrus, kuriuose Geroji naujiena pasieks varginamus priklausomybių, turinčius dvasinių sunkumų žmones.

Susirinkusius kunigus arkivyskupas S. Tamkevičius supažindino su išsamia 2010 metų sielovados situacija, apibūdindamas ją skaičiais ir aptardamas pastebimas tendencijas, reikalaujančias didesnio sielovadinio rūpinimosi, ypač šeimomis, ligoniais. Kunigų dėmesys atkreiptas į parapijų šeimų lankymą namuose, Ligonių patepimo sakramentą. Kalbėdamas apie situaciją tikybos mokymo srityje, arkivyskupas palygino skirtingus tikybos pamokų lankymo procentus atskiruose dekanatuose. Aptariant 2010 m. ataskaitą kunigai aktyviai dalijosi savo mintimis. Antroje konferencijos dalyje buvo aptariami finansinės apskaitos klausimai parapijose.

Ganytojo žodis

Tikroji meilė – tai ne emocijos ir ne keli centai, įdėti į elgetos ranką, bet angažavimas kovoti už teisingesnę ir geresnę visuomenę, geresnę Lietuvą; tai gebėjimas atleisti nuoskaudas ir kasdienis tarnavimas vieni kitiems toje vietoje, kur Dievas leidžia mums būti ir veikti.

 Arkivysk. S. Tamkevičiaus herbas+ Sigitas TAMKEVIČIUS

Iš homilijos minint CARITO 30-metį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune