Maldos vakaras seminarijos bažnyčioje: už visus, kuriems reikia Dievo artumo
Paskelbta: 2024-07-01 12:56:57

Paskutinį birželio ketvirtadienio vakarą vyko paskutinis šlovinimo vakaras prieš vasaros stabtelėjimą už Kauno miestą ir kiekvieną iš mūsų iš ciklo „Jei tiki, kad Dievas gali“. Šlovinimo maldą lydėjo „Gyvybės versmės“ bendruomenės balsai, kartu jungėsi misijų bendruomenės „Gyvybės medis“ nariai, artintis prie Kūrėjo kvietė Kunigų seminarijos rektorius kunigas Liutauras Vilėniškis.

Maldoje dėkota Dievui už turimas malones ir atsiprašyta už tai, kas skaudina ir žeidžia. Ypač melstasi už tuos, kurie yra nutolę ir nepriima tikėjimo į savas širdis.
Už tuos, kuriems labiausiai reikia Dievo artumo, kad siųstų savo guodžiančią Dvasią.
Už tuos, kurių širdyse rezgasi pikti kėslai, kurie planuoja nusikaltimus, kad susiprastų.
Už tuos, kurie vieniši ir išgyvena apleistumą – ne tik senukai ir neįgalūs, bet visi, kurie kenčia, kad jiems būtų atsiųsta žmonių ir leista patirti artumą.
Už įkalinimo įstaigose esančius, už jų aplinką, už jų širdis, atiduodant jų sulaužytus gyvenimus ir prašant perkeitimo.
Už įvairiose priklausomybės nelaisvėse (alkoholio, pornografijos, narkotikų)  esančius, kad jiems būtų įkvėptas troškimas keistis ir stoti į išsilaisvinimo kovą.
Už visus ligonius, kurie kenčia fizinį skausmą, kad Dievas ateitų prie jų ir leistų vienytis su Kūrėju.

 

Maldos vakarai „Jei tiki, kad Dievas gali, ateik“ už miestą ir arkivyskupiją, į kuriuos kviečia Misijų bendruomenė „Gyvybės medis“, bendruomenė, „Gailestingumo versmė“, Kauno arkivyskupija, tėvai redemptoristai ir Kauno kunigų seminarijos bendruomenė, jau beveik dešimt metų vyksta kiekvieną paskutinį mėnesio ketvirtadienį Kauno senamiesčio bažnyčiose.

Šis maldos vakarų ciklas vėl bus atnaujintas rudenį, kviečiant atviras širdis maldos stabtelėjimui.

Misijų bendruomenės „Gyvybės medis“ informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune