Kvalifikacinis seminaras dorinio ugdymo mokytojams „Krikščioniška priklausomybių samprata“ (2013 02 21)
Paskelbta: 2013-02-28 20:22:25

Vasario 21 d. arkivyskupijos Katechetikos centre įvyko kvalifikacinis seminaras dorinio ugdymo mokytojams „Krikščioniška priklausomybių samprata“. Seminarą vedė dr. Andrius Navickas ir kun. Kęstutis Dvareckas. Priklausomybės (jų tik daugėja) šiandien yra viena iš sunkiausių socialinių rykščių, kuri ypač skaudžiai paliečia jaunus žmones. Tyrimai rodo, kad didelė dalis moksleivių yra bandę kurio nors svaigalo, daug laiko praleidžia prie kompiuterio. Deja, tiek moksleivių tėvams, tiek pedagogams trūksta gilesnio priklausomybių problemos pažinimo, todėl seminaras, kuriame apie šią problemą kalbama iš skirtingų, viena kitą papildančių perspektyvų, labai aktualus.

Šiame seminare dorinio ugdymo mokytojams buvo suteikta informacija apie priklausomybes, jos analizuotos medicinos, psichologijos ir krikščioniškosios antropologijos požiūriu, buvo ugdomas gebėjimas atpažinti, jog žmogus kenčia nuo priklausomybių, ir galimybės jam padėti. Seminare dalyvavo daugiau kaip 20 dalyvių iš visos Kauno arkivyskupijos.

Seminaro vadovai pabrėžė, kad priklausomybė nėra valios trūkumas ar apsileidimas – tai yra liga. Priklausomas žmogus pirmiausia yra meilės trūkumo ligonis. Todėl šitame žmogaus sveikimo etape yra labai svarbus Dievas, ryšys su juo, krikščioniškas artimo žmogaus priėmimas taip, kaip Jėzus priėmė kiekvieną. Priklausomybė – žmogaus ryšio su Dievu nutraukimas, nuodėmės pasirinkimas. O kaip minėjo dr. Andrius Navickas, nuodėmė daug žada, mažai duoda, atima viską. Svaigintis jaunas žmogus pradeda norėdamas atsipalaiduoti, taip spręsti tam tikras problemas. Tačiau toks problemų sprendimas pagimdo priklausomybę. Kuo labiau žmogus mano, kad gali kontroliuoti, susiimti, tuo giliau žmogus į tą priklausomybę klimpsta.

Norėdami pagelbėti priklausomybę turinčiam žmogui, turime priimti kitą, nusidėjėlį kaip dovaną. Mes esama dovana vienas kitam, teigė dr. A. Navickas. Turime žvelgti į žmogų, kaip kad Dievas žvelgia į mus: kitokiomis akimis, matydamas mūsų vidinius pasiryžimus, svajones, viltis, kuriomis tiki net tada, kai jomis netikime mes patys.

Savo patirtimi, tiek asmeniniu liudijimu, tiek darbu su priklausomybes turinčiais asmenimis pasidalijo kun. Kęstutis Dvareckas. Buvo atsakyta į praktinius mokytojų klausimus.

Seminaro dalyviai galėjo įsigyti metodinę priemonę – knygą „Sutemos tirščiausios prieš aušrą“, sudarytojai – filosofijos daktaras ir religijos studijų magistras Andrius Navickas ir kun. Kęstutis Dvareckas.

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune