Tikybos mokytojų metodinis renginys Tikėjimo metams Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje (2013 03 18)
Paskelbta: 2013-03-21 11:56:40

Fotografija Kristinos Laurinavičiūtės

Fotografija Kristinos Laurinavičiūtės

Kovo 18 d. Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos metodinio centro mokytojai pakvietė tikybos mokytojus į gerosios patirties sklaidos renginį „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“ (Jn 6, 28), skirtą Tikėjimo metams. Renginį vedė Veršvų progimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Asta Kizevičienė, o jai talkino Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinės mokyklos vyr. mokytoja Kristina Laurinavičiūtė.

 Mokytoja Asta Kizevičienė tikybos mokytojams pristatė tikybos pamoką apie bendražmogiškąsias vertybes. Tikybos mokytojai tarsi mokiniai juodą medį puošė žaliais lapais ir spalvotais žiedais su užrašytais savo lūkesčiais. Rašė ant karpinių, kas yra žmogus. Svarstė Evangelijos pagal Luką 10 skyriaus ištrauką apie Mortą ir Mariją, klausdami, kokios bendražmogiškos vertybės atsiskleidžia šiose seseryse. Mąstė, ar geriau būti, ar turėti. Grupelėse analizavo, kas yra bendražmogiškos vertybės, su kuo jos siejasi. Nagrinėjo Dvasios vaisius plg. Gal 5, 22–23 ir svarstė, kas geriau ir veiksmingiau –„ugdyti“ ar „ugdytis“. Mokytoja pabrėžė, kaip svarbu vaiką išmokyti atrasti bendrystę su Dievu, melstis. Tai yra tikybos mokytojo darbo svarbiausia ašis – buvimas su Dievu. Susirinkę mokytojai džiaugėsi, kad pamokos metodiką galima taikyti įvairaus amžiaus vaikams kalbant apie vertybes, taip pat ir mokytojams skirtuose renginiuose ar apmąstymo valandėlėse.

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune