Tikybos mokytojų metodinis renginys Tikėjimo metams Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje (2013 03 18)
Paskelbta: 2013-03-21 11:56:40

Fotografija Kristinos Laurinavičiūtės

Fotografija Kristinos Laurinavičiūtės

Kovo 18 d. Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos metodinio centro mokytojai pakvietė tikybos mokytojus į gerosios patirties sklaidos renginį „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“ (Jn 6, 28), skirtą Tikėjimo metams. Renginį vedė Veršvų progimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Asta Kizevičienė, o jai talkino Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinės mokyklos vyr. mokytoja Kristina Laurinavičiūtė.

 Mokytoja Asta Kizevičienė tikybos mokytojams pristatė tikybos pamoką apie bendražmogiškąsias vertybes. Tikybos mokytojai tarsi mokiniai juodą medį puošė žaliais lapais ir spalvotais žiedais su užrašytais savo lūkesčiais. Rašė ant karpinių, kas yra žmogus. Svarstė Evangelijos pagal Luką 10 skyriaus ištrauką apie Mortą ir Mariją, klausdami, kokios bendražmogiškos vertybės atsiskleidžia šiose seseryse. Mąstė, ar geriau būti, ar turėti. Grupelėse analizavo, kas yra bendražmogiškos vertybės, su kuo jos siejasi. Nagrinėjo Dvasios vaisius plg. Gal 5, 22–23 ir svarstė, kas geriau ir veiksmingiau –„ugdyti“ ar „ugdytis“. Mokytoja pabrėžė, kaip svarbu vaiką išmokyti atrasti bendrystę su Dievu, melstis. Tai yra tikybos mokytojo darbo svarbiausia ašis – buvimas su Dievu. Susirinkę mokytojai džiaugėsi, kad pamokos metodiką galima taikyti įvairaus amžiaus vaikams kalbant apie vertybes, taip pat ir mokytojams skirtuose renginiuose ar apmąstymo valandėlėse.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune