Kryžiaus kelio procesija Kaune (2013 03 29)
Paskelbta: 2013-03-30 09:22:41

Fotografijos Silvijos Knezekytės

 Fotografija Silvijos Knezekytės

Didžiojo penktadienio vakarą keli tūkstančiai žmonių apmąstė Viešpaties kančią ir mirtį ant kryžiaus, su žvakėmis rankose eidami Kryžiaus kelio procesiją Kauno gatvėmis. Po Viešpaties Kančios pamaldų savo parapijose, jie rinkosi Laisvės alėjos pradžioje, prie Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios. Nuo čia prasidėjo ši beveik dvi valandas trukusi ir arkikatedroje bazilikoje pasibaigusi procesija.

Šventąjį Kryžių  nešęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ jos pradžioje paragino eiti tuo Viešpaties kančios keliu apgailint savo ir kitų žmonių kaltes. Procesijoje dalyvavo daugiau kaip dvi dešimtys miesto parapijose tarnaujančių kunigų, taip pat Kauno kunigų seminarijos klierikų, seserų vienuolių, bažnytinių institucijų, organizacijų darbuotojų, Kryžiaus kelio procesijoje šiemet dalyvavo ypač daug jaunų žmonių. Jie drąsiai viešai paliudijo esą krikščionys tam miestui, kuris visai netrukus, jau po trijų mėnesių, taps Lietuvos jaunimo dienų sostine. Procesijoje, kurią lydėjo ir netikėtai iškritęs sniegas, ėjo ir nemažai tėvų su vaikais, nepabūgusių žiemiškai šalto vakaro.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Viešpaties kančia 14-oje stočių, kurias skelbė Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, apmąstyta žvelgiant į skaudžią šių dienų gyvenimo tikrovę, kur ir šiandien Viešpačiui bei savo artimui tebedaromos abejingumo, priešiškumo, nemeilės, prievartos, smurto, susiskaldymo žaizdos, prašant Viešpatį jo kryžiaus papėdėje gailestingumo malonės, drąsos nešti savo gyvenimo kryžius kartu su Juo. Šventojo Rašto tekstus skaitė vysk. Kęstutis Kėvalas, mąstymus – kun. Darius Vasiliauskas, o maldas – jaunimo atstovai. Giedojimui vadovavo sesuo benediktinė Celina Galinytė.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Fotografija Silvijos Knezekytės

Fotografija Silvijos Knezekytės

Fotografija Silvijos Knezekytės

Fotografija Silvijos Knezekytės

Maldos, susikaupimo nuotaika lydėjo visą eiseną iki pat arkikatedros Kauno senamiestyje. Prie jos durų apmąstę paskutiniąją Kryžiaus kelio stotį ir suėję į šventovės vidų, procesijos dalyviai beveik visą ją ir užpildė. Šiuos gausius dalyvius po bendros baigiamosios maldos arkivyskupas S. Tamkevičius palaimino Šventojo Kryžiaus relikvija, nuoširdžiai padėkojo visiems už ištvermę.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune