Viešpaties Kančios pamaldos arkikatedroje (2013 03 29)
Paskelbta: 2013-03-30 09:57:45

Fotografijos Silvijos Knezekytės

Fotografija Silvijos Knezekytės

Didžiojo penktadienio vakare į Viešpaties Kančios pamaldas arkikatedroje bazilikoje prie Didžiojo altoriaus tylia procesija atėjo joms vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, taip pat vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas ir prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS.

 Fotografija Silvijos Knezekytės

Pagarbiai išklausę Šventojo Rašto skaitinių, vyskupo K. Kėvalo skaitomos Viešpaties kančios istorijos pagal Joną, šių pamaldų dalyviai vėliau klausėsi arkivyskupo sakytos homilijos.

„Didžiojo penktadienio tyloje apmąstome skausmų vyro Jėzaus Kristaus nueitą Kryžiaus kelią ir mirtį“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, kiek daug išdavystės, atmetimo, išsigynimo Viešpats patyrė šiame kelyje – ištikimiausios jam liko trys moterys; šių moterų meilė ir ištikimybė Mokytojui jas labai išaukštino.

Kreipdamas klausytojų mintis į Didžiojo penktadienio liturgijos centrą – Viešpaties Kryžių, arkivyskupas priminė, jog nukryžiavimu anuomet buvo baudžiami tik žemiausiais laikomi visuomenės nariai. Jėzus laisvai prisiėmė šią kryžiaus kančią ir mirtį, ir nors pasaulis niekada nesupranta nei Dievo, nei savo paties kančios, kryžius kalba apie Dievo meilę ir gailestingumą. Homilijoje raginta mokytis mylėti iki galo, ištikimai, būti atidiems Dievo meilei ir saugotis visko, kas galėtų ją pažeisti.

Viešpaties Kančios pamaldose visuotine malda melstasi už Bažnyčios ir pasaulio reikalus, už visus krikščionis, kitų religijų išpažinėjus bei visą žmoniją, o šių pamaldų liturgijos centras buvo Šventojo Kryžiaus pagerbimas.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Fotografija Silvijos Knezekytės

Didįjį šeštadienį tikintieji budi prie Viešpaties kapo laukdami Jo šlovingojo Prisikėlimo, Jo pergalės prieš nuodėmę, tamsą ir mirtį.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune