Arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2013 04 24)
Paskelbta: 2013-04-25 08:32:20

Balandžio 24 d. kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Jame pabrėžtas svarbus maldos vaidmuo kunigo gyvenime, konkrečiai – aptarta Valandų liturgijos (brevijoriaus) malda, iškeliant jos reikšmę Bažnyčios gyvenime, sykiu paskatinant kunigus jos neapleisti. Apie tai pirmojoje susirinkimo dalyje kalbėjo kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas. Antrojoje dalyje susirinkimui vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ su kunigais aptarė sielovados aktualijas.

Mons. Adolfas Grušas priminė, jog kunigiškoje tarnystėje, be šv. Mišių maldos, sakramentų teikimo, yra ir nuolatinė kunigo malda už Dievo tautą. Ši malda – tai Valandų liturgija. Jos kilmės šaltinis – paties Jėzaus maldos pavyzdys, kurį matome Evangelijoje. Tai oficiali Bažnyčios malda, o kunigas pašauktas tarnauti Bažnyčiai tokiu būdu. Dabartinės Valandų liturgijos struktūrinis prototipas siekia IV a., tai psalmės, skaitiniai, bendruomeninė malda. Istorijoje įvairiais laikotarpiais jos kalbėtos labai įvairiai, būta atskirų bendruomenių maldos tarnysčių, bet išlaikyta bendra struktūra ir esmė – malda už Bažnyčią.

Svarbi, reikšminga kunigui yra kasdienė Valandų liturgijos pareiga – ji nurodyta ir Kanonų teisės kodekse. Liturginių valandų tikslas yra pašventinti kiekvieną dienos valandą, ypač svarbios Rytmetinė ir Vakarinė. Kunigams buvo išsamiau paaiškinti kai kurie Valandų liturgijos aspektai, ypač susiję su laiko ritmu, tekstų parinkimu ir pan. Kaip sakė kancleris, – tai didžiulis Bažnyčios maldos lobynas, viso išgyvenamo laiko pašventinimas, nuoroda, kieno vedami einame per šį gyvenimą. Valandų liturgija nėra vien kunigų, diakonų ar vienuolių malda, ją dabar rekomenduojama melstis ir pasauliečiams. Vėliau susirinkime buvo atsakyta į dvasininkams rūpimus klausimus apie Valandų liturgiją.

Be kitų sielovados aktualijų, antrojoje susirinkimo dalyje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius aptarė su broliais kunigais ir tarp jų kartais pasitaikančią didesnę ar mažesnę priklausomybę nuo alkoholio. Arkivyskupas pasidalijo savo susirūpinimu, išklausė kunigų nuomonės ir minčių, kodėl randasi tokių sunkumų kunigų gyvenime, kas ir kaip padėtų juos įveikti. Akcentuota paties žmogaus savo problemos pripažinimas, apsisprendimas, valia keistis, Dievo bei kitų žmonių pagalba.

Arkivyskupas aptarė būsimų parapijų vizitacijų akcentus. Kunigai pakviesti pagal galimybes atvykti paminėti arkikatedros 600 metų jubiliejaus gegužės 4–5 d. Artėjant Lietuvos jaunimo dienoms, dvasininkai organizuojami klausyti išpažinčių pagrindinėje renginio vietoje – „Žalgirio“ arenoje birželio 29 d.

Susirinkimas baigtas bendra malda ir pietumis kurijoje. Kitą mėnesį kunigų susirinkimas vyks gegužės 15 d.
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune