Moksleivių istorijos konkurso tautinei savimonei ugdyti apdovanojimo šventė arkivyskupijos kurijoje (2013 04 29)
Paskelbta: 2013-04-30 12:34:52

Fotografijos Dariaus Chmieliausko

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Balandžio 29 d. popietę arkivyskupijos kurijos salėje įteikti apdovanojimai ką tik pasibaigusio Kauno miesto bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų (gimnazijų) istorijos konkurso „Tautinės savimonės pasireiškimas disidentinėje veikloje XX a. 6–8 dešimtmetyje siekiant prisiminti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ jubiliejų “ nugalėtojams.

Gausiai dalyvavusius moksleivius ir jų mokytojus, konkurso iniciatorių bei vertinimo komisijos pirmininką istorijos mokytoją Zigmą Tamakauską, taip pat Kauno sav. Tarybos narį Algimantą Kurlavičių, Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus atstovę Ritą Rasikienę, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus vadovą Raimundą Kaminską, konkurso programą rengusį istoriką Darių Juodį, kitus organizavimo ir vertinimo komisijos narius kurijoje priėmė ir sveikino konkurso globėjas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Konkurso komisijos pirmininkas mokyt. Zigmas Tamakauskas papasakojo apie šio konkurso organizavimo eigą ir mokinių parodytas žinias, moksleivių ir mokyklų aktyvumą. Nuo 2008 m. buvo suorganizuoti jau 6 istoriniai konkursai, kuriais siekiama patriotinio, pilietinio jaunimo ugdymo. Nuo pat knygnešystės laikų iškilių asmenybių, ypač pasiaukojusių dėl tėvynės, jos žmonių laisvės dėka niekas nepajėgė užgesinti krikščioniškos, tautinės dvasios. Mokiniams svarbu pažinti savo istoriją, ypač tautinės savimonės apraiškas, tarp jų – ir sovietmečio disidentinę veiklą kovojant prieš Bažnyčios ir tikinčiųjų persekiojimą. Konkursas sudarė galimybę moksleiviams pažvelgti į disidentinę veiklą, pamatyti tautos nesitaikstymą su okupantais, buvusį sąžinės ir tikėjimo laisvės varžymą bei aktyviai tam pasipriešinusių žmonių persekiojimą. Ką tik pasibaigęs konkursas buvo skirtas ir kitoms iškilioms datoms paminėti: Sąjūdžio 25-mečiui ir „Lituanikos“ skrydžio 80-mečiui. Kaip sakė mokyt. Z. Tamakauskas, yra dar daug neišnaudotų galimybių mokinių patriotiniam ugdymui; tam nepadeda ir pati istorijos mokymo praktika, nepakankamai dėmesio skiriant tėvynės istorijai, maišant ją su kitų pasaulio šalių istorijomis.

Pasidžiaugęs šiuo konkursu, dalyvaujančiais moksleiviais, gyvą istoriją jiems paliudijo pats „LKB kronikos“ buvęs redaktorius arkivysk. S. Tamkevičius, prisimindamas, jog vaikystėje išgyventi įspūdžiai apie gatvėje išmestus nužudytus partizanus atvėrė aiškų supratimą, jog okupacinė valdžia atėjo ilgam ir visu brutalumu. Šis kadaise išgyventas laikas vis labiau tolsta, bet šiandien matom, jog tironiškos diktatūros tebėra kai kur pasaulyje, sukeldamos žmonėms daug kančių.

„Apvaizda lėmė, jog turėjau galimybę ir pareigą būti prie „LKB kronikos“ leidimo. Buvo įdomu, bet ir rizikinga. Už 11 leidybos metų davė 10 metų“, – prisiminė arkivyskupas, atkreipdamas mokinių dėmesį, jog KGB nereikėjo ypatingų įkalčių, kad žmogų nuteistų – teisdavo už patį tiesos žodį.

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Baigiamoji minėto konkurso dalis balandžio 16 d. buvo surengta S. Lozoraičio mokykloje. Konkurse dalyviai parodė neblogas žinias, dalyvavo 36 moksleiviai iš 31 mokyklos. Aktyviausios buvo Šv. Pranciškaus, S. Lozoraičio, J. Urbšio, Milikonių, „Ąžuolo“, „Aušros“, „Saulės“, „Rasos“, J. Jablonskio gimnazijos ir kt. ugdymo įstaigos. Konkurso nugalėtojais tapo pirmas vietas laimėję Šv. Pranciškaus mokyklos 11 kl. moksleiviai Ieva Dautartaitė bei Vykintas Gervė. Jiems bei kitiems šio tarpmokyklinio konkurso nugalėtojams – Augustei Mikulėnaitei, Vytautui Kučinskui Klaudijai Balčaitytei, Armandui Blauzdžiui ir kt. padėkas ir dovanas įteikė arkivyskupas S. Tamkevičius. Padėkomis pagerbti ir moksleivius rengę istorijos mokytojai bei komisijos nariai, tarp jų – Vida Sinkuvienė, Zigmas Tamakauskas, Silva Poškuvienė, Vincenta Gulbinienė, Loreta Ragulskskienė, Darius Juodis ir kt. Garbės raštus skyrė Švietimo skyrius, padėkas ir knygas –  Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyrius.

Popietės dalyviams buvo skirti „Vyturio“ katalikiškos vid. mokyklos moksleivių ir mokytojų atlikti muzikos kūriniai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune