Kauno I dekanato bažnyčių ir rektoratų Šventojo Rašto skaitovų antroji konferencija (2013 05 13)
Paskelbta: 2013-05-15 11:36:37

Gegužės 13 d. įvyko Kauno I dekanato bažnyčių ir rektoratų Šventojo Rašto skaitovų antroji konferencija, kurią vedė VDU kapelionas, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas kun. Algirdas Akelaitis.

Pirmajame susitikime kun. Algirdas Akelaitis akcentavo, kad skaitovas turėtų būti pats perskaitęs visą Šventąjį Raštą. Jis taip pat patarė skaitovams iš anksto susipažinti su skaitiniu namuose ir būtinai perskaityti bei apmąstyti tą skyrių, iš kurio paimta skaitinio ištrauka.

Antrojoje konferencijoje kun. Algirdas Akelaitis kalbėjo apie Dievo žodžio perteikimą, pasitaikančius sunkumus, bažnyčių akustikos problemas ir dažniausias skaitovų klaidas.

Kunigas patarė visų pirma išsiaiškinti, kaip skleidžia garsą mikrofonas ir jį pagal save nusistatyti. Antra, svarbu, kad skaitovas vengtų garsiai rėkiančio balso. Geriausia skaityti savu balsu, tarsi kalbėtume su žmogumi, sėdinčiu už 10 metrų. Kaip turinčius gerai suformuotą balsą, kunigas Algirdas nurodė arkivyskupą Sigitą Tamkevičių SJ, eduk. mgr. kun. Gintarą Vitkų SJ, prof. dr. kun. Andrių Narbekovą, kurie didelei auditorijai šneka nekeldami balso, bet aiškiai ir garsiai.

Toliau kun. Algirdas aiškino, kad skaitinys turi būti skaitomas įtaigiai, išryškinant įdomiausią ir reikšmingiausią jo vietą. Nurodydamas citatas iš Apd 13,46; Iš 33,12; Jn1,1-18, jis pademonstravo blogo ir gero skaitymo pavyzdžius.Taip pat buvo atkreiptas skaitovų dėmesys į tinkamo Dievo žodžio perteikimo „žudikus“: pamokantį toną, kuriuo tarsi auklėjamas žmogus, teatrališką dirbtinę intonaciją, slopinančią susidomėjimą, bei neišgyventą, perdėtai pamaldų skaitymą.

Kunigas Algirdas pabrėžė, kad pagrindiniai skaitovo įrankiai – tai pauzės ir sugebėjimas žavėtis tekstu. Todėl būtina kasdien skaityti Bibliją, siekiant įsijausti į skaitomą tekstą.

Baigdamas konferenciją, kunigas patarė skaitovams kartu su kolegomis repetuoti, daryti skaitymo įrašus, po to pasiklausyti vieniems kitų bei analizuoti perteikimo būdą.

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune