Vakaras jaunimui „Šventosios Dvasios dovanos“ arkivyskupijos Jaunimo centre (2013 05 15)
Paskelbta: 2013-05-16 15:05:45

Gegužės 15 d. arkivyskupijos Jaunimo centre jau penktą kartą šiais metais vyko KAJC teminis vakaras jaunimui „Šventosios Dvasios dovanos“. Šia tema mielai dalijosi Kauno Šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas kun. Tomas Pilch OFM Cap. Į vakarą atėjo nemažas būrys jaunuolių, taip pat vakaras buvo transliuojamas ir internetu. Pradžioje brolis Tomas su kiekvienu asmeniškai pasisveikino, kartu meldėsi prašydamas Šventosios Dvasios vedimo.

Po trumpos maldos jis pateikė pavyzdį apie kavinę. Kartais mūsų gyvenime būna taip, jog ateinam į kavinę, prisėdam prie stalelio, pavartom meniu ir išeinam. Ar jaustumėmės sotūs, jei atėję net ir visą meniu atmintinai išmoktume, bet nieko neužsisakytume? Lygiai taip pat būtų ir šiame teminiame vakare, jei viską sužinotume, bet nepaprašytume, kad Šventoji Dvasia suteiktų mums savo dovanų, ir jų nepriimtume.
 

Įvade svečias kalbėjo apie Šventosios Dvasios dovanas, aprašytas Katalikų Bažnyčios katekizme. Jis priminė, kad Katekizmas – mūsų tikėjimo lobynas, kuris sudarytas iš keturių dalių. Tas keturias dalis galima palyginti su mobilaus telefono pin kodu: jei nežinosime bent vieno skaitmens, telefono neįjungsime. Todėl mūsų gyvenime yra svarbios visos keturios dalys – tikėjimo išpažinimas, aakramentai, gyvenimas Kristuje ir malda.

Brolis Tomas sakė, kad klystume jei galvotume, kad galime turėti tik septynias Šventosios Dvasios dovanas, nes jų gali būti ir 77, ir daugiau. Kaip didžiausią iš dovanų kalbėtojas įvardijo meilę cituodamas Šventąjį Raštą: „O viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota“ (Rom 5, 5). Šventoji Dvasia mums dovanoja meilę. Mums labiausiai reikia meilės, kaip oro ir net daugiau. Nes patys iš savęs mes nepajėgtume mylėti. Mes mylime Dievą, nes Jis pirmas mus pamilo.Taip pat brolis Tomas kalbėjo apie tai, jog Šventoji Dvasia mums padeda atpažinti savo nuodėmes. Velnias mus gundo nusidėti, o kai padarome nuodėmę, dar ir kaltina baksnodamas pirštu. Šventoji Dvasia mūsų nekaltina, bet suteikia mums nuoširdų gailestį. Dievas iš anksto džiaugiasi, kad pas Jį ateisiu. Jis mums dovanoja Šventąją Dvasią Guodėją.

Vėliau brolis Tomas kalbėjo apie Šventosios Dvasios dovanas ir charizmas bei jų skirtumą. Dovana yra duodama mums asmeniškai, kad būtume ištikimi Dievui, tai Šventosios Dvasios įkvėpimas. Charizmos – dovanos, kurios skirtos tam, kad tarnautume bendruomenėje. Charizma duodama man, kad kitiems galėčiau padėti, kad ją turėčiau dėl visos Bažnyčios, bet ne dėl savęs paties. Charizmos ir dovanos turi būti priimamos su dėkingumu tam, kad siektume šventumo.

Tačiau reikia nepamiršti, kad kartais žmogus būna užsidaręs Šventajai Dvasiai dėl nuodėmės. Mergelė Marija buvo kupina Šventosios Dvasios, nes buvo nuolanki. Mums svarbu būti nuolankiems, paprastiems ir atviriems.

Pabaigoje brolis palygino mus su žvake. Žvakė pati neturi galios užsidegti, reikia, kad ją kažkas uždegtų. Ir mums reikia Šventosios Dvasios, kad Ji mus uždegtų. Tik Ji gali duoti dovanų, kurių mums labiausiai reikia.

Po savo mokymo brolis Tomas pakvietė visus melsti Šventosios Dvasios atėjimo į mūsų gyvenimą, kvietė prašyti Jos dovanų ir kartu giedoti. Vėliau su kiekvienu atsisveikino prieidamas ir palaimindamas. Po palaiminimo jaunuoliai buvo pakviesti išgerti arbatos, pasivaišinti sausainiais bei pabendrauti tarpusavyje.

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune