Arkivyskupijos tikybos mokytojų metodinis renginys Tikėjimo metams Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijoje (2013 05 09)
Paskelbta: 2013-05-16 16:07:38

Gegužės 9 d. Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijoje įvyko tikybos mokytojų metodinis renginys, skirtas Tikėjimo metams „Įvairių dalykų integracija į tikybos pamokas“. Metodinį bažnyčioje malda pradėjo klebinas kun. Žydrūnas Paulauskas. Metodinio centro vadovė trumpai apibūdino parapijos metodinį centrą: Šilainių parapija turi 20 mokytojų, 5 mokykloje dirbantys kunigai, 1 sielovados darbuotojas, 10 mokyklų.

Klebonas kun. Ž. Paulauskas pasidžiaugė, kad mokytojai renkasi į metodinius renginius ir dalijasi savo patirtimi, tuomet tiek mokytojai, tiek jis, kaip klebonas, gali pamatyti, kuo kiekvienas mokytojas savo mokykloje džiaugiasi, kokia yra stipriausia vieno ar kito mokytojo savybė. Per tokius renginius mokytojai gali atrasti didesnę mokymo metodų įvairovę.

Milikonių vidurinės mokyklos vyr. mokytoja Ema Marcinkevičienė pristatė filmą „Tikėjimo metų akimirkos“, kuriame mokiniai dalijasi pasiruošimo Jaunimo dienoms patirtimi, išvyka į Šiluvą, mokytojai pasakoja apie „Kairos“ rekolekcijų įspūdžius. Filmą padėjo sukurti tos pačios mokyklos vyr. mokytoja Daiva Kunskienė ir Tado Ivanausko vidurinės mokyklos mokytoja Erika Vidmantienė.

Vyr. mokytoja Ema Marcinkevičienė pristatė tikybos ir rusų kalbos integruotą pamoką. Papasakojo apie mokinių išvyką į cerkvę. Mokytoja dalijosi apie mokyklos mokytojų bendras išvykas, rekolekcijas. Mokytojai, iš arčiau susipažinę su Bažnyčios gyvenimu, geriau jį supranta, gilina savo tikėjimą, tuomet ir tikybos integruotos pamokos yra sklandesnės, nėra tarpdalykinio prieštaravimo, gilesnis būna tarpdalykinio sąlyčio ieškojimas.

„Ryto“ pradinės mokyklos tikybos mokytoja ses. Rasa Sakalauskaitė pristatė Šilainių mokyklų ketvirtokų rašinių konkursą „Aš myliu Dievo sukurtą pasaulį“. Papasakojo apie 2012 m. pavasarį vykusią ketvirtokų viktoriną „Blogį nugalėti gerumu“.

Milikonių vidurinės mokyklos vyr. mokytoja Daiva Kunskienė dalijosi geriausia savo 23 metų pedagoginio darbo patirtimi, metodinėmis priemonėmis, kurios visada pamokoje buvo veiksmingos, sužavėdavo vaikus. Mokytoja pristatė įvairiapusišką veiklą pamokoje, kuri mažuosius mokina sutelkti dėmesį, skatina gimtosios kalbos išmokimą, lavina pirščiukų motoriką. Susirinkę mokytojai džiaugėsi pradinukų piešiniais, karpiniais, Gerojo Ganytojo spalvingais avinėliais, Dievo dovanomis – balionais, atidžiai klausėsi apie klasėje prieš Kalėdas atidaromus „meilės konservus“.

„Ąžuolo“ katalikiškos mokyklos mokytoja metodininkė Irena Grigienė pristatė pamoką apie šv. Mišias vyresnėse klasėse PowerPoint programa.

Šventosios Dvasios metodinis centras pasidalijo su visais dalyvavusiais mokytojais pristatyta metodine medžiaga, įteikdama kiekvienam CD diskelį bei „Mano lobis“ dovanų maišelį. Kiekvienas į namus išsinešė savo lobį.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune