Seminaras tikybos mokytojams „Sakramentai – Kristaus gelbstintis veikimas. Teologija, istorija, liturgija“ (2013 05 15; 05 17)
Paskelbta: 2013-05-22 12:26:11

Gegužės 10 ir 17 d. Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre įvyko kvalifikacinis seminaras „Sakramentai – Kristaus gelbstintis veikimas. Teologija, istorija, liturgija“, kurį vedė teol. mokslų dr. kun. Vilius Sikorskas. Seminaro tikslas buvo pateikti sakramentų katechezę, supažindinant su jų apeigų vystymusi ir šiandienine situacija bei jų prasme.

Esminė liturgijos sritis yra septynių sakramentų šventimas. Per paskutiniuosius dešimtmečius teologiniame ir liturginiame jų šventimo lygmenyje sakramentai įgavo naujų aspektų bei naujų gairių. Lotynų kalbos žodis „sakramentas“ (sacramentum) kyla iš graikiškosios biblijos termino „paslaptis“ (gr. k. mysterion), visa tai perduoda Kristaus dieviškąjį gelbstintį darbą. Tik XII a. sakramento koncesija įgauna šiandieninį supratimą juos skirstant į mažuosius ir didžiuosius.

Bažnyčios veikloje sakramentai užima pagrindinę poziciją, tad tikybos pamokose jie lieka esmiškai svarbūs. Dalyviams buvo pateikta ypač šešių sakramentų liturginė katechezė (išskyrus šv. Mišias – Eucharistiją). Dėstant sakramentų apeigų vystymąsi buvo paliesta bei įvardyta ir šiandienos reformuotos liturgijos ir Bažnyčios magisteriumo mokymo gairės. Taip pat buvo kalbama apie liturgijos šventimą, jos raišką (giesmė, maldos, tekstai), muzikos (giesmės) svarbą liturgijoje ir skaitovo funkciją. Seminaro trukmė 18 val., iš kurių 6 valandos buvo skirtos savarankiškam darbui. Seminare dalyvavo 22 tikybos mokytojai.

Seminaro metu dalyviai įgijo žinių apie sakramentus, šiandieninę liturgiją, jos supratimą ir prasmę, išmoko atrinkti mokymo/si metodus, tinkamus mokymo/si tikslams pasiekti bei parengti įdomią mokymo/si medžiagą.

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune