Seminaras tikybos mokytojams „Sakramentai – Kristaus gelbstintis veikimas. Teologija, istorija, liturgija“ (2013 05 15; 05 17)
Paskelbta: 2013-05-22 12:26:11

Gegužės 10 ir 17 d. Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre įvyko kvalifikacinis seminaras „Sakramentai – Kristaus gelbstintis veikimas. Teologija, istorija, liturgija“, kurį vedė teol. mokslų dr. kun. Vilius Sikorskas. Seminaro tikslas buvo pateikti sakramentų katechezę, supažindinant su jų apeigų vystymusi ir šiandienine situacija bei jų prasme.

Esminė liturgijos sritis yra septynių sakramentų šventimas. Per paskutiniuosius dešimtmečius teologiniame ir liturginiame jų šventimo lygmenyje sakramentai įgavo naujų aspektų bei naujų gairių. Lotynų kalbos žodis „sakramentas“ (sacramentum) kyla iš graikiškosios biblijos termino „paslaptis“ (gr. k. mysterion), visa tai perduoda Kristaus dieviškąjį gelbstintį darbą. Tik XII a. sakramento koncesija įgauna šiandieninį supratimą juos skirstant į mažuosius ir didžiuosius.

Bažnyčios veikloje sakramentai užima pagrindinę poziciją, tad tikybos pamokose jie lieka esmiškai svarbūs. Dalyviams buvo pateikta ypač šešių sakramentų liturginė katechezė (išskyrus šv. Mišias – Eucharistiją). Dėstant sakramentų apeigų vystymąsi buvo paliesta bei įvardyta ir šiandienos reformuotos liturgijos ir Bažnyčios magisteriumo mokymo gairės. Taip pat buvo kalbama apie liturgijos šventimą, jos raišką (giesmė, maldos, tekstai), muzikos (giesmės) svarbą liturgijoje ir skaitovo funkciją. Seminaro trukmė 18 val., iš kurių 6 valandos buvo skirtos savarankiškam darbui. Seminare dalyvavo 22 tikybos mokytojai.

Seminaro metu dalyviai įgijo žinių apie sakramentus, šiandieninę liturgiją, jos supratimą ir prasmę, išmoko atrinkti mokymo/si metodus, tinkamus mokymo/si tikslams pasiekti bei parengti įdomią mokymo/si medžiagą.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune