Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarti pasirengimo LJD klausimai
Paskelbta: 2013-05-29 12:49:24

Gegužės 28 d. arkivyskupijos kurijos salėje vyko Kauno I dekanato antroji konferencija, skirta 2013 m. Lietuvos jaunimo dienoms. Konferencijoje dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, parapijų klebonai, bažnyčių rektoriai, kunigai bei LJD 2013 Kauno komanda: Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, Emilis Vasiliauskas, Raimonda Janušauskaitė. Konferencijos pradžioje mons. V. Grigaravičius pakvietė visus kartu melstis Valandų liturgiją.

Prelegentė, LJD Kaune koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė pristatė jau užsiregistravusių LJD 2013 dalyvių skaičius dekanatų bei parapijų mastu. „Laukiamas kauniečių skaičius yra apie 5000“, – kalbėjo prelegentė.

Arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius kvietė visus pasidalyti mintimis dėl nepakankamai aktyvios miesto jaunimo registracijos. Pasisakė atskirų parapijų bei rektoratų dvasininkai.

Kauno I dekanato Jaunimo centro vadovas Emilis Vasiliauskas pranešė, kad tikybos mokytojai sausio mėnesį gavo visą pasiruošimo LJD 2013 medžiagą bei informaciją. „Šis renginys reikalauja didesnio mūsų dėmesio jaunimui. Bendradarbiaujant su katechetais būtina pakviesti jaunuolius, besiruošiančius Sutvirtinimo sakramentui“, – sakė prelegentas. Raimonda Janušauskaitė kalbėjo, kad dėl nebaigtos registracijos atsiranda keblumų organizuojant LJD dalyvių apgyvendinimą mokyklose.

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius domėjosi, ar įdėtos visos klebonų, kapelionų jėgos į sielovadą ruošiantis šiam renginiui, kvietė skirti daugiau dėmesio bei aktyvumo jaunimo dalyvavimui, susitikti su tikybos mokytojais, katalikiškų ir nekatalikiškų mokyklų vadovais.

LJD 2013 Kaune koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė priminė, kad LJD dalyviais gali tapti 14–35 m. amžiaus asmenys, taip pat kviečiamos ir jaunos šeimos. Iki birželio 7 ar 10 d. planuojama pratęsti dalyvių registraciją. „Jei jaunimas nebus užsiregistravęs, negaus viso dalyvio paketo, nepateks į „Žalgirio“ areną“, – kalbėjo prelegentė.

Konferencijos pabaigoje mons. V. Grigaravičius padėkojo prelegentams už konferenciją ir pristatė dekanato aktualijas: dėl Devintinių procesijos Kauno mieste ir dėl Švč. Sakramento adoracijos Devintinių sekmadienį.

Posėdis baigtas bendra malda ir pietumis kurijoje.

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune