Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus sveikinimas jaunimui Kauno Santakoje (2013 06 28)
Paskelbta: 2013-06-29 15:11:11

Brangus ir mylimas jaunime,

iš visos Lietuvos – nuo Klaipėdos ir Vilniaus, nuo Druskininkų ir Biržų – atvykote į Kauną ir atsivežėte jaunatvišką nuotaiką, daug džiaugsmo ir drauge norą ieškoti ir rasti geriausią Draugą – Jėzų Kristų, su kuriuo būtų gera ir saugu eiti per gyvenimą.

Visų Lietuvos vyskupų vardu sveikinu jus, susirinkusius į palaimintojo Jono Pauliaus II aikštę ir linkiu pačių geriausių įspūdžių šiomis dienomis. Tegu šios dienos tampa abipusiu dovanojimu. Jūs padovanokite Kaunui katalikiško jaunimo pavyzdį. Tegu kauniečiai ir žiniasklaida eilinį kartą nustemba, kad susirinkus tūkstančiams jaunimo iš visos Lietuvos Kauno policija neturėjo jokio rimtesnio rūpesčio. Tegu jūsų pavyzdys paskatina visus Lietuvos jaunus žmones suvokti, kad tikras džiaugsmas surandamas tik tuomet, kai gyvename ne sau, bet turime drąsos dalyti save kitiems, kad gyvenimas tampa pilnas prasmės, kai jam vadovauja ne egoistiniai troškimai, bet Jėzus, kad žmogaus laimei nereikia alkoholio ir daug pinigų.

Labai linkiu, kad šios Lietuvos jaunimo dienos gausiai apdovanotų jus, atvykusius į šventę. Prieš dvidešimt metų pirmąjį kartą Lietuvos jaunimas susirinko į Kauno Dariaus ir Girėno stadioną susitikti su popiežiumi Jonu Pauliumi II. Nepaisant, kad per aną susitikimą lijo, visi atvykusieji parsivežė į namus neišdildomus įspūdžius. Jie ne tik iš arti pamatė popiežių ir girdėjo jį kalbant, bet labiausiai visus palietė suvokimas, kad daugelio jaunų žmonių širdyse dega tikėjimo žiburys, kurio nepajėgė užgesinti net pusę amžiaus trukusi sovietinė prievarta.

Esu įsitikinęs, kad per šias Jaunimo dienas jūs patirsite ne mažiau stiprių ir labai gerų įspūdžių. Matysite šalia savęs daug jaunų žmonių ir girdėsite daugelio liudijimus, kaip jiems sekėsi tikėjimo kelionėje ir kaip Jėzus perkeitė jų gyvenimus.

Šias Jaunimo dienas pradedame Kauno Santakoje, pal. Jono Pauliaus II aikštėje. Prieš dvidešimt metų šioje vietoje palaimintasis popiežius prašė Šventosios Dvasios išsiliejimo visų mūsų tautiečių širdyse. Per šias dienas ne tik mes, vyskupai ir kunigai, prašysime Šventosios Dvasios išsiliejimo jūsų širdyse, bet šito maldaukite ir jūs ne tik sau, bet ir mums, vyskupams ir kunigams. Ypač kviečiu šiomis dienomis – skirkite pakankamai dėmesio Susitaikinimui su Dievu ir Eucharistijai. Jėzus laukia, kad jūs plačiai atidarytumėte savo širdies duris, pasikviestumėte jį ir užmegztumėte su juo tvirtą draugystę. Daug Dievo palaimos ir gausių Šventosios Dvasios dovanų!Arkivysk. Sigitas Tamkevičius

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune