Paminėta medikų globėjo Šv. Luko diena (2013 10 18)
Paskelbta: 2013-10-23 17:31:22

Spalio 18 d. LSMU Kauno klinikose buvo minima šv. Luko, medikų globėjo, diena. Klinikų Šv. Luko koplyčioje iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas SigitasTamkevičius, kartu koncelebravo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Kauno klinikų kapelionai – vyr. kapelionas mons. Artūras Jagelavičius, kun. Gytis Stumbras ir kun. Andrius Alminas.

Už gydytojus, slaugytojas ir Klinikose besigydančius pacientus meldėsi gausiai susirinkę Klinikų administracijos atstovai, medicinos personalas, studentai bei ligoniai. Giedojo Klinikų moterų vokalinis ansamblis „Kolegės“, vadovaujamas Antano Kelmelio

Homilijoje kapelionas mons. Artūras Jagelavičius kalbėjo apie mūsų amžių, kuris pasižymi didžiaisiais mokslo laimėjimais ir technologijos pažanga. Nepaisant to, ligoniui ir dabar reikalingas gydytojas Gyvename visuomenėje, kuri stengiasi panaikinti skausmą, kančias ir ligas, bet jos išlieka.

„Mieli gydytojai, jūsų darbas reikalauja kvalifikuočiausių žinių ir sugebėjimų, o labiausiai pasiaukojimo, titaniškos kantrybės ir gailestingumo, nes tik tada yra išsaugoma ir atstatoma ne tik ligonių sveikata, bet ir jų orumas, ligoniai sugrąžinami į visavertišką gyvenimą“, – kalbėjo kapelionas.

Pripažindamas nuskausminimo svarbą gydymo procese, kapelionas sakė, kad kančia ugdo atjautą ir gailestingumą vienų kitiems. Reikia mokytis kančios mokykloje, kad suprastume kiekvieną kenčiantį ir žinotume, ką jam pasakyti. Kančia išbando ne tik ligonio kantrumą bei fizinius resursus, bet ir tikėjimą bei pasitikėjimą Dievu. Monsinjoras citavo Benedikto XVI žodžius: „Ilgai trunkanti kančia suardo ir patikimiausią gyvenimo pusiausvyrą, išjudina tvirčiausius pasitikėjimo pagrindus ir kartais priverčia suabejoti gyvenimo prasmingumu ir vertingumu.“ Todėl ligoniai laukia ne tik medicininės pagalbos ligoje, bet ir žmogiškų atjaučiančių santykių. Kartais užuojauta būna vienintelė solidarumo ir meilės išraiška kenčiančiam žmogui. Kunigai, teikdami Ligonio patepimo sakramentą, maldauja Dievo dvasiškai sustiprinti ligonį ir išlaisviti jį iš kančių.

Mons. A. Jagelavičius papasakojo apie italų gydytoją profesorių fiziologą šv. Džiuzepę Moskatį, kuris gydytojų misiją ligoninėse įvardijo taip: pasitelkus begalinį Dievo gailestingumą padėti ir aukotis. Profesorius visų savo ligonių klausdavo, ar jie yra susitaikę su Dievu, ar naudojasi Sakramentais, ar jų sąžinės neslegia sunki nuodemė. Jis tikėjo, kad palaiminti gydytojai, jei prisimena, kad ligonis turi ne tik kūną, bet ir nemirtingą sielą. Kapelionas kvietė apmąstyti savo pašaukimą ir suprasti, kad tarnystė prie ligonio lovos gali tapti nuoširdžiausia ir giliausia malda.

Šv. Mišių pabaigoje Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ dėkojo visiems susirinkusiems už bendrą maldą.

Svetlana Adler-Mikulėnienė,
LSMU akademinės sielovados koordinatorė
Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune