Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune (2013 10 26)
Paskelbta: 2013-10-28 18:52:42

Spalio 26 d., šeštadienį, Kauno arkikatedroje ir parapijos namuose apie 100 Švč. Sakramento adoruotojų dalyvavo Susikaupimo dienoje, kurios tema buvo „Tikėjimo šviesa, malda ir kasdienis gyvenimas“. Dvi konferencijas šia tema vedė Šv. Jono kongregacijos br. kun. Jurgis Czarniawskis. Tarp konferencijų Susikaupimo dienos dalyviai arkikatedros koplyčioje drauge šventė Eucharistiją, tyloje adoravo Švenčiausiąjį Sakramentą, vėliau bičiuliškai dalijosi agapėje.

Susikaupimo dieną malda pradėjusius adoruotojus t. Jurgis CSJ savo konferencijose pakvietė gilintis į minėtą temą žvelgiant į naujausią Bažnyčios dokumentą – popiežiaus Pranciškaus drauge su Benediktu XVI rašytą encikliką Lumen fidei (ypač jos 27, 34, 22 skyrius) ir ieškoti atsakymų tikėjimo šviesoje, toje, kuri leidžia naujai pažvelgti į savo gyvenimą.

Mūsų tikėjimas gali apšviesti mūsų gyvenimą – kaip sakė t. Jurgis, tokia yra esminė Lumen fidei mintis. Juk neretai atrodo, jog Bažnyčia ir mūsų gyvenimas yra du skirtingi pasauliai, ir gyventi už Bažnyčios ribų yra labai sunku.

Pirmojoje konferencijoje kalbėta apie meilės santykį, kuris šiandien neretai suprantamas tik kaip jausminis ryšys. Žmogus iš tiesų taip sukurtas, kad išgyvena jausmus, jie nėra nei blogi, nei geri – be meilės nėra ir tikėjimo. Dievas yra toji šviesa, kuri leidžia būti meilės santykyje. Tačiau stipri šviesa, kaip sakė Aristotelis, mus apakina, o tamsoje mes negalime pamatyti kito. Mes norime būti su Dievu taip, kad jaustumės maloniai, tačiau dažnai būna ir sunku. Tikėjimas yra šviesa, kai veda į tikrą susitikimą su Dievu, kai jam maldoje atiduodame ne tik tai, kas gera, bet ir kas sunku. 

Kaip sakoma enciklikoje, per protą galime pažadinti savo valią, o tikėjimą – atgaivinti per maldą. Reikia Jėzaus prašyti, kad jis išmokytų melstis (to prašė ir jo mokiniai) Nėra tokios maldos technikos, kuri padėtų šimtu procentų. Gali padėti ištikimybė nuolatinei maldos valandai, įsipareigojimas melstis vieniems už kitus – tam ir esame Bažnyčia, kad per vieni kitų maldą turėtume kelią į Išganymą.

Antrojoje konferencijoje toliau plėtota maldos tema, sakant, jog malda yra meilės šūksnis Dievui, jis eina iš mūsų vidaus, nes mums reikia Dievo. Pasak t. Jurgio CSJ, labai svarbi malda tyloje – be tylios maldos nėra ir vidinio gyvenimo. Maldoje svarbu klausytis Šventosios Dvasios vedimo, trokšti jai save pavesti ir didžiausiuose išsiblaškymuose. Marija atsivėrė Šventajai Dvasiai, bet Dievas ją rengė naujiems iššūkiams. Priimti Dievo valią – tai atsiverti nežinomybei. „Maldoje labiausiai esame Tėvo vaikai, leiskimės Jo nešami“, – ragino t. Jurgis CSJ

Atkreipus dėmesį į enciklikoje aptartą meilės ir tiesos santykį, konferencijoje pabrėžta, jog tik meilė sugrąžina tiesai jos vertę – tiesa turi vesti į meilę, o ne į kito žmogaus nugalėjimą. Meilė turi savo vertę gyvenime, tikėjimas šviečia per meilės darbus, jis padeda iškelti meilę į gyvenimo centrą. Ne veltui apie pirmuosius krikščionis sakydavo: „Žiūrėkite, kaip jie myli vienas kitą.“

Susikaupimo dienos dalyviams susirinkus arkikatedros koplyčioje švęsti šv. Mišių, jų šventimui vadovavęs t. Jurgis CSJ pasakė homiliją ir kalbėjo apie atsivertimą – kai žmogus atsižada nuodėmės, pamažu kaskart vaduojasi iš kokio nors blogio Dievo padedamas. Jėzus visiems sakė: atsiverskite. Visiems reikia atsivertimo, visi yra nusidėjėliai, visiems reikia Dievo pagalbos – sakė t. Jurgis, pakviesdamas širdimi pripažinti, jog visas mūsų gyvenimas yra Tėvo rankose.

Bendruomeninėje maldoje Susikaupimo dienos dalyviai meldėsi už vieni kitus, už gyvus ir mirusius Eucharistijos adoruotojus, dėkojo Dievui už 8 metus, kai Kaune, arkikatedroje bazilikoje ir Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje, vyksta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija, taip pat už nepertraukiamą Eucharistijos adoraciją, kuri vyksta Lietuvos vyskupijų parapijose šiais Tikėjimo metais.

Į kitą Susikaupimo dieną adoruotojai šiemet dar susirinks gruodžio 14-ąją, o lapkričio 3 d. 19 val. Švč. Sakramento koplyčioje – Padėkos Mišios už 8 Eucharistijos adoracijos metus Kaune.

  Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune