Seminaras „Šiuolaikinė dorinio ugdymo (tikybos) pamoka. Mokomės mokyti(s)“ Kaune (2013 11 28)
Paskelbta: 2013-12-02 09:24:40

Lapkričio 28 dieną Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre vyko seminaras „Šiuolaikinė dorinio ugdymo (tikybos) pamoka. Mokomės mokyti(s)“. Seminarą vedė edukologijos magistrė tikybos mokytoja ekspertė Vesta Žiūraitienė.

Pirmoje seminaro dalyje mokytojai dalijosi, kokia tikybos pamoka, jų supratimu, yra gera bei sėkminga; suprato, kad pamoka pavyks, jeigu bus gerai suplanuota ir organizuota, jeigu mokinių ir mokytojo tarpusavio santykiai bus geri, o drausmės tikėsis ne tik iš mokinių, bet ir iš savęs. Mokytojai gilino savo gebėjimą planuoti ir organizuoti pamoką.

Pamokos uždaviniui formuluoti buvo skirta antroji seminaro dalis. Mokytojai grupelėse mokėsi tinkamai formuluoti konkrečių, jiems pateiktų pamokų uždavinius. Praktinio užsiėmimo metu patys mokytojai patyrė, kad kai nėra tikslaus uždavinio grupėje, kyla chaosas. Taip gali nutikti ir pamokoje.

Trečioji seminaro dalis buvo skirta mokinio ir mokytojo dialogui pamokoje . Gavę individualias užduotis ir jas atlikdami porose, mokytojai suprato klausymosi svarbą bendravimui. Pasiskirstę „mokytojo“, „mokinio“ ir „stebėtojo“ vaidmenimis, seminaro dalyviai atliko „dėlionės“ užduotį ir dalijosi, kaip jautėsi „mokinys“, ką pozityvaus išgirdo „stebėtojas“. Lektorė pristatė, kaip mokytojas turi priimti mokinio išsakytas neigiamas pastabas, priminė užduočių mokiniams individualizavimo svarbą.

Ketvirtoje seminaro dalyje aptarti kaupiamojo vertinimo būdai naudojant informacines technologijas. Seminare dalyvavo 19 tikybos mokytojų iš Jonavos, Raseinių, Kauno miesto ir rajono, Krekenavos ir Vilkaviškio.
 

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune