Kunigų ugdymo konferencija (2014 01 08)
Paskelbta: 2014-01-08 22:07:00

Sausio 8 d. arkivyskupijos kurijoje Kaune vyko pirmoji 2014 metų kunigų ugdymo konferencija. Šiai konferencijai ir bendrai konfratrų maldai jos pradžioje bei pabaigoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Konferencijoje apie Anoniminių alkoholikų (AA) draugiją, savo patirtis, sveikimo kelius dalijosi keli AA grupės nariai, aptartos kitos sielovados aktualijos, ypač Šeimos metų renginiai arkivyskupijoje. 

Kauno arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog didžiausia priklausomybės nuo alkoholio problema – tai priklausomybės nepripažinimas ir nesugebėjimas jos įveikti. Vieni priklausomybės nuo alkoholio neįveikia, kiti nepripažįsta turintys šią problemą, treti bando iš jos vaduotis. Šios problemos, deja, neaplenkia ir kunigų. Joms spręsti yra reali, pasaulyje plačiai žinoma, veiksminga pagalba. Tai Anoniminių alkoholikų draugija; jos grupės, kaip pasidžiaugė ganytojas, jau daug kur veikia ir arkivyskupijos parapijose.

Vieną AA grupių 6 metus lydintis kun. Skaidrius Kandratavičius sakė, jog ši grupė nuo 1–2 susitikimų per metus išaugo į grupę, susitinkančią 2 kartus per mėnesį. Kunigas paliudijo, jog AA grupėje dalyvaujantys žmonės iš tiesų bando gelbėtis pagal „12 žingsnių“ programą, atitinkančią krikščioniškąjį dvasingumą, skatinančią žmogaus atsivertimą. Sykiu buvo pabrėžta, kaip svarbu kunigo palydėjimas, jo rodoma iniciatyva paskatinant ir maldą, ir atgailą.

Su kunigais dalijęsi AA nariai papasakojo apie AA įsikūrimą JAV 1935 m. Judėjimas kilo supratus, kokia svarbi yra to paties likimo žmonių patirtis, dalijimasis ja. Nuo pat pradžių judėjimas sparčiai augo, buvo rezultatyvus. Iki šių dienų AA padedami sveikimo keliu žengia daugiau kaip 2 mln. žmonių pasaulyje. Lietuvoje nuo 1988 m. veikia 128 AA grupės, Kauno regione – 18, Kaune – 12. AA draugija išsilaiko pati, iš savanoriškų įnašų, yra visiškai savarankiška ir anoniminė. Į AA grupę gali ateiti kiekvienas, kuris suvokia, kad jam reikia kitų pagalbos, ir jos paprašo. AA grupės tikslas – perduodant savo sveikimo patirtį, padėti sveikti kitam. Pristatant „12 žingsnių“ programą, akcentuota jos pradžia: kad priklausomas žmogus pripažintų savo bejėgiškumą ir tai, kad jam reikia Dievo pagalbos. Pasak liudijusių AA narių, priklausomybę nuo alkoholio turintys asmenys dažniausiai nepripažįsta savo problemos, nors aplinkiniai ją jau būna pastebėję. Sąžiningumas ir atvirumas tiesai apie save, įsiklausymas į kitų patirtis ir pasitikėjimas Dievu veda sveikimo keliu.

Svečiai padėkojo kunigams už paramą norintiems taisyti savo gyvenimus, atsitiesti, atkreipė dėmesį, jog pasaulinėje praktikoje nuo pat įsikūrimo AA veiklai yra daug pasitarnavę seserys ir broliai vienuoliai. AA nariai padėkojo ir Kauno arkivyskupui už dėmesį šiai problemai ir rūpestį dėl priklausomų žmonių, padovanojo AA literatūros.

Antrojoje konferencijos dalyje, apibendrindamas pasidalijimus, arkivyskupas sakė, jog kunigų uždavinys – padėti įsikurti, palaikyti AA grupes parapijose, taip pat pasidalijo noru įkurti AA grupę tokių problemų turintiems kunigams.

Vėliau svarstant kitas sielovados aktualijas, tartasi, kaip paskatinti visų kunigų dalyvavimą ugdymo konferencijose, svarstyta apie atskirus ugdymo susitikimus jauniems kunigams (5–8 metų po šventimų). Kunigai buvo supažindinti su spalio mėnesio konferencijoje jau svarstytais, o dabar arkivyskupo dekretais patvirtintais Solidarumo ir Paramos kasų įstatais. Solidarumo kasos (ji skirta padėti mažas pajamas turinčioms parapijoms) pajamas sudarytų arkivyskupijos, parapijų, rektoratų įnašai, Paramos kasos – vyskupų ir kunigų įnašai, skiriami paremti vieni kitus ligoje ar pan. atvejais.

Augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas supažindino kunigus su svarbiausiais arkivyskupijos renginiais Šeimos metais, jų programų akcentais, paragino kunigus apie juos pranešti savo tikintiesiems, juose dalyvauti. Vasario 14 d. „Žalgirio“ arenoje vėl bus švenčiama Šv. Valentino diena KITAIP joje iškeliant šeimos vertybes. Gegužės 15-ąją – Tarptautinę šeimos dieną – Šeimų šventė (taip pat „Žalgirio“ arenoje). Vyskupas atkreipė dėmesį į kovo mėn. ketinamą surengti Pašaukimų savaitgalį Kauno kunigų seminarijoje, kuris pirmąkart vyko pernai ir sulaukė gerų atsiliepimų, ne vienam jaunuoliui tapo padrąsinimu renkantis kunigystę. Kovo pradžioje arkivyskupijoje keliaus šv. Jono Bosko relikvijos, jos bus pagerbiamos arkikatedroje bazilikoje, Kristaus Prisikėlimo, Palemono bažnyčiose ir Šiluvoje.

Kunigų konferencija baigėsi pabendravimu prie pietų stalo kurijoje.
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune