Kun. Bruno FERRERO SDB viešnagė Kaune (2014 01 25–27)
Paskelbta: 2014-01-28 10:26:33

Fotografijos Marijos Stanulytės ir Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro

Fotografija Marijos Stanulytės

Lietuvoje viešintis italų kunigas salezietis Bruno Ferrero, Lietuvoje ypač gerai pažįstamas iš jau pamėgtų, lietuviškai išleistų daugybės jo knygų, sausio 25–27 d. lankėsi Kaune. Čia garsusis publicistas, pedagogas kun. Ferrero SDB šeštadienio vakare susitiko su jaunimu Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre ir nuoširdžiai dalijosi tema „Visuomet džiaukitės!“; sekmadienį dalyvavo Atsinaujinimo dienoje. Pirmadienio rytmetį VDU Katalikų teologijos fakultete jaunimo ugdytojams vedė konferenciją apie šv. Jono Bosko auklėjamąją sistemą.

Susitikimas su jaunimu

Labai daug jaunų žmonių sausio 25 d. atėjo į susitikimą su kun. Ferrero Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre – salė buvo sausakimša. Vakaras prasidėjo šlovinimu, o baigėsi šv. Mišiomis, kurias aukojo kun. Ferrero, jį lydintis Palemono parapijos klebonas kun. Jacekas Paszenda SDB, t. Kazimieras Ambrasas SJ, kun. Ramūnas Norkus. Patarnavo Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso auklėtiniai.

Fotografija Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro

Savo pasidalijimuose svečias sakė jaunimui: „Svarbiausias klausimas: ar nori, kad gyvenimas būtų bet koks, ar nori pakeisti pasaulį? To jums linkiu. Turite turėti svajonę.“ Jis minėjo, jog pasaulyje yra daug žmonių, kurie trypia jaunimo svajones, ir čia prasideda šv. Jono Bosko aktualumas. O kad pakeistum pasaulį, reikia pradėti nuo vaikų, nuo jų svajonių. Kun. Bosko pradėdavo ne nuo žodžių, pamokymų, bet nuo akių. Žiūrėti kitam į akis, vadinasi, sakyti, jog esi man svarbus. Akimis negalima sumeluoti.

„Mes pamiršome, kad yra gero žmogaus grožis ir jo širdies estetika. Mes dažnai paimam gražius žodžius ir pritaikom išoriškai, o kun. Boskas žavėjo ir traukė tuo, kuo jis buvo“, – sakė svečias, linkėdamas nuoširdumo maldoje ir gyvenime. Malda, kaip pabrėžė, – pats nuostabiausias dalykas, kurio būtina išmokyti vaikus.

Svečias sakė, jos Dievas irgi neįeina į mus per galvą, Dievas įeina per širdį. Galva per maža, kad sutalpintų begalybę. Be to, Dievas nėra danguje, Jis yra čia, Jis begalinis. Turime išmokti iš naujo pajusti Dievo buvimą. Žodis, kurį dažniausiai kartojo kun. Boskas, tai dangus, nes ten veda mūsų svajonė. Gyvensim su Dievu amžinai, gyvenimas kaip aušra – aušra skelbia dienos pradžią, gyvenimas skelbia amžinybę.

Fotografija Marijos Stanulytės

Kaip minėta vakare jaunimui, šv. Jonas Boskas parodo, kad jausti Dievą arti – tai nuolat būti optimistiškam. Dievas yra konkretus, jis nori būti matomas, būti paliestas. Ir jei nori pamatyti Dievą, žvelk į žmogų, kuris yra šalia tavęs.

Atsinaujinimo dienoje

Sausio 26 d. kun. Bruno Ferrero SDB dalyvavo Atsinaujinimo dienoje tema „Kas padarys mus laimingus ?“ ir gausiems jos dalyviams vedė konferencijas (apie Atsinaujinimo dieną žr. atskirai čia >>).

Susitikimas su jaunimo ugdytojais

Sausio 27 d. VDU KTF Didžiojoje auloje kun. Bruno Ferrero SDB kaip pedagogą, įkvepiančių istorijų autorių pasveikino fakulteto dekanas dr. Benas Ulevičius, o susitikti su svečiu gausiai susirinko tikybos mokytojų, katechetų, seserų vienuolių, kunigų, studentų.

Kodėl ir šiandien gyva šv. Jono Bosko auklėjimo sistema, kodėl milijonai žmonių ir šiandien eina susitikti su keliaujančiomis pasaulyje jo relikvijomis? Tai, sakė svečias, dėl vaikų ir jaunimo globėjo, šv. Jono Bosko žvilgsnio į pasaulį, kurį galima keisti auklėjimu. Nėra auklėjimo alternatyvos (nebent tai policija), auklėjimas yra tam, kad pasaulis turėtų ateitį.

„Šį pasaulį reikia keisti, nes per daug yra žmonių, kurie atima iš vaikų vaikystę, iš jaunimo – jaunystę“, – sakė svečias, kalbėdamas apie šv. Jono Bosko auklėjimo sistemą.

Vienas jo auklėjimo būdų – palaiminimas. „Kiek vaikų šiandien jaučiasi palaiminti, vien todėl, kad jie yra? Svarbiausia, ką vaikui galime pasakyti, – aš tavęs norėjau“, – kalbėjo 40 metų pedagoginio darbo patirtį turintis kun. Ferrrero.

Ne pamokslauti, o būti kartu, žaisti, duoti vaikams tinkamą žaidimo malonumui aplinką (surinkęs gatvės vaikus kun. Jonas Boskas pirmiausia jiems davė kiemą „po dangumi“, tik vėliau pastatė mokyklą ir bažnyčią), nuolat sakyti meilės žodžius, skatinti kūrybiškumą, ypač rankų darbą – tai svarbiausi kun. Jono Bosko auklėjimo principai. Be kita, jis pabrėždavo šeimos, namų dvasią, kurią kuria buvimas kartu, kurioje kiekvienas jaučiasi geriausiai.

Svečias kun. Bruno Ferrero SDB akino jaunimo ugdytojus mąstyti apie iš tiesų vienintelį auklėjimo metodą – meilę (kas myli, randa, kaip ją perteikti). Pats kun. Jonas Boskas savo gyvenimą paaukojo būtent šiai meilei dėl savo globotinių, neatidėliotinai meilei, kurią parodyti reikia jau šiandien.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune