Kauno I dekanato kunigų konferencijoje dalytasi apie šv. Jono Bosko šventumo pavyzdį (2014 03 03)
Paskelbta: 2014-03-05 14:04:04

Kovo 3 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos konferencijų salėje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija. Joje šv. Jono Bosko relikvijų piligriminės kelionės Lietuvoje ir pagerbimo Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje >> proga pristatytas J. Bosko šventumo pavyzdys.

Konferencijoje dalyvavo svečias iš Turino kun. Luca Barone SDB, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, parapijų klebonai, bažnyčių rektoriai bei kunigai, taip pat seserys vienuolės. Dekanas mons. V. Grigaravičius pristatė darbotvarkę ir paprašė dekanato dvasios tėvo Severino Holocherio OFM vadovauti maldai.

Po jos išklausytas kun. Luca Barone SDB pranešimas. Šis salezietis kunigas, atsakingas už pašaukimų pastoraciją Turino provincijoje, Lietuvoje lydi šv. Jono Bosko relikvijas.

Prelegentas šv. Jono Bosko gyvenime akcentavo tai, kas svarbu ypač kunigams ir vienuoliams. Svečias minėjo kun.  J. Bosko charakterio savybes, jo nuolatinę kovą su žmogiškąja prigimtimi. J. Bosko šventėjimo keliui labai svarbūs buvo jo motinos Margaritos patarimai bei pagalba ir ypač sutikto kunigo dvasinis palydėjimas. Kun. Luca SDB kalbėjo apie salezietiškąją jaunimo ugdymo sistemą, kurią sukūrė šventasis, apie aplinką, kuri yra šventumo mokyklos vieta, apie bendruomenę kaip šeimą, kur santykiai nusakyti Evangelijos, apie bendrystę, kuri veda į šventumą Dieve – gyvenimo kelio tikslą. Kun. Luca SDB pabrėžė dvasinio gyvenimo ir ugdymo ryšį: šiandien J. Bosko mums sakytų, kad evangelizacija yra krikščioniškas ugdymas, o krikščioniškas ugdymas – evangelizacija. Buvo paminėtas šventojo pamaldumas Marijai, Krikščionių Pagalbai, jo kontempliatyvumas veikloje, meditacija, ryšys su Dievu. Svečias kunigas konferenciją baigė prašydamas šv. Jono Bosko užtarimo apšviesti šventumo kelią, kad dvasininkų energija būtų ypač nukreipta į jaunimą.

Konferencijos pabaigoje kun. Luca Barone SDB atsakė į kunigų klausimus.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune