Seminaras katechetams „VI ir IX įsakymai: kaip kalbėti su vaikais apie lytiškumą“ Kaune (2014 03 07)
Paskelbta: 2014-03-12 14:28:28

Kovo 7 dieną Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre vyko seminaras katechetams, rengiantiems vaikus Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams tema „VI ir IX įsakymai: kaip kalbėti su vaikais apie lytiškumą“. Seminare savo žinias turtino 26 dalyviai.

Katechetai dalijosi savo mokymo apie VI ir IX įsakymus patirtimi ir patiriamais sunkumais. Tikybos mokytoja ir katechetė ses. Justina Gruodytė OSB sakė, kad tam tikrų problemų tarp berniukų ir mergaičių atsiranda jau trečioje klasėje, kai sužinoti, kas tokiems vaikams dar per anksti žinoti, „padeda“ internetas, televizija. Sesuo Justina patarė daryti atskirus katechezės susitikimus berniukams ir mergaitėms.

Ses. Ramutė Bazilevičiūtė sakė, jog naudoja Mikelandželo paveikslus tam, kad vaikams parodytų, jog Dievas sukūrė žmogų gražų. Mokytojas turi reaguoti į pašaipias vaikų reakcijas, kad jie suprastų, jog tai netinkama. Sunku kalbėti apie IX įsakymą, nes daugelio vaikų tėvai yra išsiskyrę, ir vaikai ne tik kad išgyvena skyrybų skausmą, bet ir mano, jog išsiskirti yra normalu. Turime kalbėti apie šeimą kaip vertybę ir apie Santuokos sakramentą kaip apie dovaną.

Antroje seminaro dalyje kalbėjo VDU doc. dr. Nijolė Liobikienė. Prelegentė pabrėžė, kad kai kuriuos klausimus vaikai turi sužinoti iš tėvų iki 6 metų amžiaus. Tėvai turi pasakyti, kad vaikai gimsta, kad mamytė juos prieš tai nešioja po širdimi. Iš savo tėvų vaikas turi sužinoti, kad Dievas visą žmogų sukūrė gerą ir gražų. Kad žmogaus kūne yra vietų, kurių negalima rodyti kitiems. Jeigu žiūrint filmą rodomos atviros scenos, tėvai turi paaiškinti, kad „mes šito nežiūrėsim, nes tai žemina mūsų orumą“.

Katechetai, mokytojai ir tėvai turi būti atsargūs, kad nepasakytų per daug. Patartina klausti, „ ką reiškia nepadoriai elgtis?; „kaip jūs suprantate įsakymą nesvetimauk“ ? Į klausimus patariama atsakyti trumpai, be detalių, jeigu vaikas klausia išsamiau, paklausti „kodėl tau įdomi ši tema?“ ir pasikalbėti asmeniškai.

Kai vaikai yra iš išsiskyrusių ir dar kartą susituokusių šeimų, patariama priminti vaikams, jog Dievo įsakymai yra duoti tam, kad žmonės būtų laimingi. Kai tėvai tuokėsi, jie negalvojo, kad skirsis, gyvenimas yra sunkus ir sudėtingas. Žmogaus gyvenime įvyksta skaudžių neplanuotų dalykų. Vaikai neturi teisti savo tėvų, bet gali už juos melstis, juos mylėti. Gera pasakyti vaikams, kad žinodami Dievo įsakymus jie žinos, kaip turi elgtis, kad būtų laimingesni.

Susitikimo pabaigoje doc. dr. Nijolė Liobikienė džiaugėsi, kad tiesą sakantys mokytojai ir katechetai yra tikra „žemės druska“.

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune