Kauno kunigų seminarijos bendruomenės viešnagė Marijampolės specialiuosiuose globos namuose (2011 03 02)
Paskelbta: 2011-03-07 11:35:53

Kovo 2 dieną, penktadienį, Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lankėsi Marijampolės specialiuosiuose globos namuose, kuriuose gyvena garbingo amžiaus sulaukę dvasininkai ir Bažnyčios tarnautojai.

Klierikai kartu su šių namų gyventojais šventė šv. Mišias, šventimui vadovavo seminarijos prefektas kun. Kęstutis Genys, koncelebravo visi globos namuose gyvenantys dvasininkai. Sakydamas homiliją kan. Juozas Barkauskas prisiminė tą dieną minimą šventąjį Lietuvos globėją karalaitį Kazimierą, ragino nebijoti iššūkių, sekti kilniu šventojo pavyzdžiu. Pasibaigus Eucharistijai prel. Antanas Maskeliūnas, kan. Juozas Barkauskas, kun. Zigmantas Gustainis pasidalijo mintimis apie tai, kas yra kunigystė, koks prasmingas nueitas pašaukimo kelias su savo ganomaisiais dalijantis ne tik maldos, bet ir duonos rieke. Seminaristai susirinkusiems pristatė seminarijos šiandieną, dalijosi mintimis apie pašaukimą. Vėliau kartu pietauta. Viešnagė baigėsi trumpa malda Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje prie palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio relikvijų.

Šio susitikimo metu seminaristai prisilietė prie pašaukimo grožio ir kilnumo. Klierikai, pabendraudami su garbiais dvasininkais, garbingai įsirašiusiais į Lietuvos Bažnyčios istoriją, grįžo kasdienybę pasisėmę naujų jėgų, kantrybės, ištvermės, giedrumo .Reikia nuoširdžiai tikėtis, kad užsimezgusi bendrystė turės atgarsį ir tęsinį.


 

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune