Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelias Kaune (2014 04 18)
Paskelbta: 2014-04-19 09:47:55

Fotografijos Irutės Jaruševičiūtės

Fotografija Irutės Jaruševičiūtės

Balandžio 18 d., Didžiojo penktadienio vakare, po Viešpaties Kančios pamaldų arkikatedroje ir kitose miesto bažnyčiose, dvyliktą kartą Kaune, miesto gatvėmis, surengta Kryžiaus kelio procesija. Šiemet drauge su Viešpačiu nueiti jo pasmerkimo mirčiai ir kančios ant kryžiaus keliu už kiekvieno žmogaus ir pasaulio išgelbėjimą, melstis už save ir kitus miesto gyventojus į Kryžiaus kelią atėjo ypač daug kauniečių.

Fotografija Irutės Jaruševičiūtės

Gausioje procesijoje dalyvavo daug jaunų žmonių, šeimų su vaikais, netgi visai mažais, šį kelią keliavusiais dar vaikiškuose vežimėliuose ar ant savo tėvų rankų. Su degančiomis žvakėmis rankose, giedodami ir melsdamiesi procesijos dalyviai nuo Įgulos bažnyčios ėjo Laisvės alėja, Vilniaus gatve į arkikatedrą baziliką. Tuo metu daug kauniečių pavasariškai šiltą penktadienio vakarą leido laiką mieste, kavinėse – labai daug sutiktų žmonių pagarbiai sutikdavo procesiją gatvėse sustodami, kai kurie net pakildavo nuo stalelių lauko kavinėse.

Kaip įprasta, pradedant Kryžiaus kelią prie Įgulos bažnyčios jį drauge ėjęs ir šventąjį Kryžių nešęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ pakvietė apmąstant Viešpaties kančią melstis ir viena bendra intencija – už taiką artimiausiose mūsų kaimynėse šalyse ir visame pasaulyje.

Kryžiaus kelio maldai vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Evangelijos skaitinius skaitė procesiją ėję augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, miesto parapijose tarnaujantys kunigai, diakonai, giedojimui vadovavo sesuo benediktinė.

Fotografija Irutės Jaruševičiūtės

Šiais Šeimos metais Kryžiaus kelio procesijoje jo apmąstymus ir maldavimus (parengtus pagal tuos, kuriais Romoje Kryžiaus kelyje meldėsi palaimintasis popiežius Jonas Paulius II) 14-oje stočių skaitė šeimos iš įvairų miesto parapijų, o šių šeimų vyrai nešė šventąjį Kryžių pasikeisdami ir perimdami jį iš arkivyskupo.

Užbaigiant Kryžiaus kelią iš tūkstančių lūpų po arkikatedros skliautais nuaidėjo procesijos dalyvių baigiamoji malda, į kurią pakvietė arkivyskupas.

 „Mūsų malda šiame Kryžiaus kelyje buvo atsiliepimas į Viešpaties meilę, kurią jis parodė savo kančios kryžiumi. Atiliepkime į jo meilę ir būkime ištikimi Viešpaties valiai, kad Jo valia kaip kelrodė žvaigždė vestų mūsų gyvenimus“, – paragino ganytojas sykiu visiems nuoširdžiai padėkodamas už dalyvavimą ir maldą.

Visus palaiminęs šventojo Kryžiaus relikvija, arkivyskupas pakvietė Velyknakčio vigilijoje sulaukti brangiausios krikščionims žinios – mūsų Viešpaties Prisikėlimo.


 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune