PELENŲ TREČIADIENIO šv. Mišios Kauno arkikatedroje (2011 03 09)
Paskelbta: 2011-03-09 13:26:32

Kovo 9 d. visai Katalikų Bažnyčiai pradedant gavėnią – 40 dienų pasirengimo Kristaus Prisikėlimui laikotarpį, Pelenų trečiadienio šv. Mišioms Kauno arkikatedroje bazilikoje 10 val. vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, mons. Adolfas Grušas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS.

Į arkikatedrą susirinkusius tikinčiuosius bei pamaldose dalyvaujančius prie Marijos radijo imtuvų arkivyskupas paragino prasidedantį gavėnios metą išgyventi taip, kaip dera geriems katalikams, kad gavėnia būtų kupina maldos, gerų darbų, pasninko. Pelenų trečiadienio liturgijos metu pašventinti pelenai kaip atsivertimo ir atgailos ženklas buvo barstomi ant tikinčiųjų galvų.

„Gavėnia  žmogui yra nepaprastai reikalingas ir brangus laikas“, – savo homilijoje sakė vysk. J. Ivanauskas, atkreipdamas dėmesį, jog nuodėmės žaizda mūsų prigimtyje yra tokia gili, kad pats žmogus be Dievo pagalbos ir malonės jos negali išgydyti; vien savo jėgomis jis negali sutvarkyti savo vidaus, tad juolab – visuomenės santykių. Kiekvienas gavėnios sekmadienis, pasak ganytojo, ne tik mokys kovoti su blogiu, rinktis gėrį, bet dar labiau artins prie Dievo malonės. 

Homilijoje paraginta gavėnios kelią eiti su Dievo žodžiu ir artimo meile, vaduotis iš nuodėmių, kurios kaip grandinės yra sukausčiusios mūsų gyvenimą. Tam reikia pasikliauti Dievo gailestingumu ir teisingumu – jie abu trykšta iš to paties mylinčio Tėvo veido, iš jo meilės slėpinio, į kurį įsimąstyti ypač teikia progą šiemet švenčiami Dievo Gailestingumo metai.

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune