Kauno arkivyskupijos naujienos (2014 06 06)
Paskelbta: 2014-06-06 20:46:42

Birželio 7 d., šeštadienį, 14 val. per LRT televiziją Šeimų šventė 3D: DOVANA, DĖKINGUMAS, DŽIAUGSMAS. Tai galimybė pamatyti gegužės 15 dieną Kaune, „Žalgirio“ arenoje, vykusios šventės įrašą!

SKELBIMAI

RENGINIAI, ĮVYKIAI, KRONIKA

· BAŽNYČIOS KRONIKOS“ fondo 2014 m. apdovanojimai žiniasklaidininkams. Jau šešioliktus metus iš eilės, minint Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną, arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS Bažnyčios kronikos fondo vardu paskelbia apdovanojimus žiniasklaidininkams už sąžiningos ir principingos žurnalistikos bei krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą viešojoje erdvėje. Šiais Šeimos metais Bažnyčios kronikos fondas reiškia padėką ir apdovanoja Antaną GAILIŲ IR Mindaugą BUIKĄ.

· Šventosios Šeimos ikonos piligrimystė arkivyskupijos parapijų šeimose: Šeimos metais arkivyskupijos parapijų šeimose keliauja Šventosios Šeimos ikona. Šeimos kviečiamos savo namuose priimti keliaujančią ikoną, prie jos visą savaitę kasdien melstis drauge su visais šeimos nariais dėkojant Dievui už gautas malones, prašant pagalbos savo šeimai ar savo vaikų šeimoms. Sekmadienį parapijos bažnyčioje po šv. Mišių ikoną perima vis kita šeima. Arkivyskupijos kurija išleido šeimos maldas priimant ikoną namuose. Lankstinukas, skirtas Šventosios Šeimos ikonos piligrimystei ir šeimų maldai namuose pdf >>

· Kauno kunigų seminarijos pažintinė išvyka (2014 05 31). Paskutinį pavasario šeštadienį seminarijos bendruomenė (vadovybė ir klierikai) lankėsi Dzūkijos krašte. Viena iš stotelių buvo „Pilnų namų bendruomenė“ Panaroje, kur piligrimai drauge šventė Eucharistiją neseniai pastatytoje Gailestingumo koplyčioje.

· Atviras maldos vakaras „Išdrįsk tikėti“ su misionieriais iš Anglijos (2014 05 30). Evangelizacinių bendruomenių kvietimu Kaune viešėję misionieriai iš Anglijos, katalikų charizminių tarnysčių vadovai Davidas Payne`as, Timas Stevensas ir Tomas O’Neillas, šeimos vyrai, auginantys po kelis vaikus, dabar tarnaujantys evangelizacinei misijai, liudijo, kaip Dievas išvadavo iš įvairių priklausomybių, akino būti atvirus Tėvo meilei, kvietė atiduoti savo gyvenimo vairą Šventajai Dvasiai. Patį pirmąjį Sekminių devyndienio vakarą renginys vyko pilnoje konferencijų salėje, o gausūs jo dalyviai susidomėję klausėsi svečių liudijimų, sutartinai šlovino Viešpatį, meldė Šventosios Dvasios atėjimo, kad Jos šviesa ateitų į širdis ir gyvenimus.
 

Žinios iš parapijų

· Viešpaties Žengimo į dangų iškilmė Gerojo Ganytojo parapijoje (2014 06 01). Iškilmingose Mišiose melstasi taip pat ir už gyvus bei mirusius tėvus Tėvo dienos proga, susirinkusieji tėvai buvo palaiminti.

Gerojo Ganytojo parapijos vaizdo galerijoje – A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro penktokų projektinis darbas apie parapijos bažnyčią ir kita vaizdo medžiaga >>

· Jaunųjų piligrimų žygis iš Ariogalos į Šiluvą: „Tik dabar supratau ką reiškia žodžiai „aukoti savo kančią kartu su Jėzumi. Man nelabai pavyko, bet manau, jei dar pasitaikys proga kada taip keliauti, jau pajėgsiu tai daryti geriau“ – tai vieno jauno žmogaus liudijimas iš šio žygio.

· Atlaiduose Vandžiogaloje ir Labūnavoje – Šeimos, Teatrų ir K. Donelaičio metų paminėjimai. Švenčiant titulinius Švč. Trejybės ir Dievo Apvaizdos atlaidus šiose parapijose literatūrinėmis kompozicijomis bus paminėti Šeimos, Teatrų ir K. Donelaičio metai.

· Vilkijos, Seredžiaus, Paštuvos parapijų šeimos kviečiamos į vasaros stovyklą Paštuvoje (2014 07 03–05). Stovykloje – renginiai, paskaitos, malda, draugystė. Pagrindinis organizatorius – šių parapijų klebonas kun. Virgilijus Dudonis.

Užsisakyti naujienlaiškį galima čia >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (8~37) 40 90 25, info@kn.lcn.lt

 Susitikime ir feisbuke

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune