Pokalbis su prof. M. Ruckiu (Lenkija) apie naujas jaunų žmonių evangelizavimo galimybes
Paskelbta: 2014-06-23 10:15:32

Birželio 23 dieną trijų dienų vizito į Lietuvą atvyksta žurnalo „Mylėkite viens kitą“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas prof. M.Ruckis, kuris Kauno arkivyskupijos dienoms skirtų renginių metu sutiko lietuvių bendruomenei pristatyti šį leidinį, interneto svetainę ir aptarti bendradarbiavimo galimybes su Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovais, katalikiškų žiniasklaidos priemonių atstovais.

Prof. M. Ruckio viešas susitikimas su lietuvių bendruomene >> vyks birželio 23 d. 16 val. arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5, III a.). Dalyvauti pakviesti kunigai, vienuoliai, parapijų, evangelizacinių bendruomenių, katalikiškų organizacijų atstovai, žiniasklaidos atstovai. Po susitikimo kviečiame pabendrauti ir išgerti puodelį arbatos.

Katalikų evangelizacinis žurnalas „Mylėkite viens kitą“ leidžiamas beveik keturiasdešimt metų (nuo 1975). Šį žurnalą pradėjo leisti Kristaus kongregacijos broliai Lenkijoje. Iš pradžių jis buvo platinamas labai nedideliam žmonių ratui. Komunistinio režimo laikmečiu buvo nelengva leisti katalikišką spaudą. Tačiau Lenkijai tapus laisva ir įstojus į Europos Sąjungą, žurnalas „Mylėkite viens kitą“ leidžiamas jau dvidešimčia kalbų bei platinamas beveik šimte įvairių pasaulio šalių. Tai – vienas didžiausių katalikiškų evangelizacinių žurnalų pasaulyje. Brolių kapucinų iniciatyva Lietuva taip pat tapo šios didelės katalikiškos šeimos dalimi.

Jau išleistas antrasis „Mylėkite viens kitą“ žurnalo numeris lietuviškai. Tuo pačiu pavadinimu (mylėkite-vienskita.org) pradeda veikti ir interneto svetainė lietuvių kalba. Joje jau galima pasiklausyti Marijos radijo laidos „Aktualijos“ įrašo, kurioje prof. M.Ruckis pristato savo vizito į Lietuvą tikslą, susitikimo su lietuvių bendruomene lūkesčius. Apie šio tarptautinio katalikiško evangelizacinio projekto tikslingumą kalba vysk. augziliaras K. Kėvalas, jėzuitas t. A. Paliokas, VDU Katalikų teologijos fakulteto prof. E. Danilevičius.

Poklabis su prof. M.Ruckiu (parengta pagal Marijos radijo laidą „Aktualijos“ )
Pasak prof. M.Ruckio, pagrindinis jo vizito į Lietuvą tikslas – padėti pristatyti žurnalą „Mylėkite viens kitą“, kuris jau seniai leidžiamas Lenkijoje. „Mes labai džiaugiamės, kad žurnalas leidžiamas jau ir lietuviškai. Ir Lenkija, ir Lietuva yra katalikiškos šalys. Lenkijos katalikams ypač svarbi Aušros Vartų šventovė Vilniuje. Mums malonu, jei galime būti naudingi Lietuvos žmonėms. Mes norime pasidalyti savo tikėjimo ir gyvenimo būdo patirtimi. Manau, tai labai svarbu šiais laikais, kai vyksta visuotinė demoralizacija pasaulyje. Daug nuodėmių gyvuoja mūsų visuomenėje ir vis sunkiau darosi gyventi krikščionišką gyvenimą. Gyventi tyrai, kurti stiprias šeimas ir auginti vaikus katalikiška dvasia. „Mylėkite viens kitą“ yra ypač vertingas šiuo požiūriu“,  – sako prof. M.Ruckis.

Kokius bendradarbiavimo būdus Jūs galite pasiūlyti lietuvių bendruomenei?

„Mūsų žurnalas ypač naudingas tuo, kad jame sudėtingi teologiniai dalykai aiškinami labai paprastai. Manau mūsų bendradarbiavimas tikrai galėtų būti naudingas Lietuvai įvariais būdais. 1992–1993 metais mes pradėjome jaunimo Tyrųjų širdžių judėjimą, kuris buvo sutiktas labai entuziastingai. Tai – jauni žmonės, kurie nori tyrai gyventi, vengti svetimavimo nuodėmių, šešto ir devinto Dievo įsakymų laužymo. Šiais laikais tai nėra lengva, nes pornografija yra mūsų kasdieniniame gyvenime, televizijoje, reklamose. Dauguma žmonių svetimavime nemato nieko bloga ir seksas iki vedybų jiems yra normalu. Tai ką mes siūlome, tai – gręžtis į Jėzų, į tai ką mums sako Bažnyčia dėl mūsų pačių gerovės. Todėl vienas iš mano svarbiausių pasiūlymų būtų parodyti, kaip galima surasti katalikišką gyvenimo būdą jauniems žmonėms. Gyventi tyrai, kartu su Bažnyčia, maldoje, skaitant Šventąjį Raštą. Nežinau, kaip yra Lietuvoje, bet Lenkijoje dauguma net lankančių bažnyčią nežino, ką sako Šventasis Raštas vienu ar kitu klausimu. Dauguma žmonių yra klaidinami visuomenės informavimo priemonių, kai sakoma, kad abortai, in vitro apvaisinimas ar skyrybos nėra problema. Mes bandome Lenkijos žmonėms tai paaiškinti ir padėti surasti teisingus sprendimo būdus. Tai galime pasiūlyti ir lietuviams per žurnalą „Mylėkite viens kitą“, per Tyrųjų širdžių judėjimą, per pasidalijimą sava patirtimi, kaip į jį įsijungti ir, kaip gręžti žmones į Dievą.“
 

Kokie evangelizacijos įrankiai, Jūsų nuomone, veiksmingi šiandien?

„Tikriausia evangelizacija visada yra žmonių bendravimas. Tipiškas evangelizavimo būdas yra per žodį. Mes turime kalbėtis. Aš darau taip: kalbu su žmonėmis apie Dievą, išganymą, apie tikėjimą. Kaip mokslininkui, man labai svarbu, kad mokslas mus veda į Dievą. Tikras, garbingas mokslas visada rodo, kad be Dievo daug dalykų neturi prasmės ar tiesiog neveikia. Apie tai aš kalbu ir rašau straipsnius. Nes rašymas yra vienas iš labai svarbių evangelizavimo šaltinių nuo pat Bažnyčios ištakų. Šventasis Raštas buvo parašytas ankstyvaisiais Bažnyčios amžiais ir buvo norėta pasidalinti rašytiniu žodžiu. Būtent todėl pagrindinis mūsų įrankis yra parašytas žodis. Per jį mes galime pasiekti žmogų. Mūsų siekis, kad tie, kurie mus skaito įgytų argumentų ir eitų evangelizuoti kitų asmeniškai ir taip ši žinia plistų. Pavyzdžiui, jei bandoma kalbėti apie Dievą, kiti sako „mokslas teigia kitaip“. Toks, mūsų žurnalo, skaitytojas gali atsakyti – prašau paskaityti šį žurnalą ir sužinoti, ką mokslas iš tiesų sako apie Dievą. Manau, tai labai galingas įrankis evangelizacijai. Mes remiame misionierius daugelyje šalių ir aš manau, kad šia prasme mūsų žurnalas bus naudingas ir katalikų Bažnyčiai Lietuvoje.“

Ką Jūs galvojate apie šiandieninių medijų naudojimą evangelizacijai?

„Manau, kad turėtų vykti evangelizacija internetu, per facebook, twiter ir kitas šiuolaikines medijas. Dar prieš dvidešimt metų tai buvo neįmanoma, o šiandien milijonai žmonių tuo naudojasi. Esu tikras, kad katalikai turi naudoti šias medijas taip pat. Nes jei yra erdvė, kuri nėra užpildyta Dievu, tai ji tuojau pat užpildoma šėtono dvasia. Amerikos tyrimų duomenimis (www.whodoesithurt.com), 12% visų interneto portalų pasaulyje yra pornografiniai. Tai labia pavojinga. Tyrimais nustatyta, kad 35% visų atsisiunčiamų duomenų failų internetu yra taip pat pornografiniai. Mes čia matome didelę problemą. Jei šios teritorijos mes neužpildysime tuo, kas iš Dievo, tuo, kas yra Jėzus ir viskuo apie Jį, šėtono dvasia nugalės. Esu tikras, kad šiuolaikines medijas reikia naudoti geriems tikslams: bendravimui, kaip būdą skleisti Dievo Meilę, Dievo Gailestingumą, kaip galimybę tapti Jėzaus sekėjais ir būti išgelbėtiems“, – sako prof. M. Ruckis.

Pagrindinės šio žurnalo rubrikos yra „Mokslo ir tikėjimo sąsajos“, „Tyrųjų širdžių judėjimas“, asmeniniai žmonių liudijimai bei praktiniai patarimai maldos ir šventumo kelyje.

Prof. M. Ruckio vizito į Lietuvą organizatoriai ir žurnalo bei interneto svetainės „MVK“ lietuvių kalba iniciatoriai – broliai kapucinai.

Kontaktinis asmuo:
Jurgita Matulevičiūtė, mob. 8 647 364 77.

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune