Arkivyskupijos dienose pristatytas ir palaimintas „Mylėkite viens kitą“ projektas Lietuvos jaunimui (2014 06 23–26)
Paskelbta: 2014-06-27 14:38:36

Birželio 23–26 dienomis Lietuvoje lankėsi žurnalo „Mylėkite viens kitą“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas prof. Miroslavas Ruckis (Lenkija). Svečias Kauno arkivyskupijos dienoms skirtų renginių metu lietuvių katalikų bendruomenei pristatė šį leidinį, interneto svetainę ir aptarė bendradarbiavimo galimybes su Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovais, kunigais, katalikiškų žiniasklaidos priemonių atstovais. „Mylėkite viens kitą“ projektą Lietuvoje palaimino apaštališkasis nuncijus arkivyskupu Pedro López Quintana ir Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius pradėjo konkrečius darbus steigiant Tyrųjų širdžių judėjimą jaunimui Lietuvoje Lenkijos pavyzdžiu. Šio projekto atsakingąja paskirta KAKC Jaunimo lytiškumo ugdymo programų koordinatorė Agnė Grigaitytė. Per Marijos radiją žadama nuolat rengti jaunimo Tyrųjų širdžių judėjimui Lietuvoje skirtas laidas. Žurnale „Mylėkite viens kitą“ jaunimo Tyrųjų širdžių judėjimui skirta atskira rubrika, joje nuolat bus spausdinami straipsniai apie šio judėjimo dalyvių rekolekcijas, suvažiavimus, skelbiami asmeniniai liudijimai. Nuo šiol kalbėsime ir apie Tyrųjų širdžių judėjimą Lietuvoje. Apie šį katalikišką gyvenimo būdą jaunimui (TŠJ) galima skaityti ir interneto svetainėje mylėkite-vienskita.org lietuviskai bei kitomis kalbomis.

Prof. M. Ruckio vieši susitikimai su lietuvių bendruomene vyko Kaune ir Vilniuje. Kauno arkivyskupijoje vykusioje paskaitoje „Evangelizacijos įrankiai šiandien: kaip skelbti tikėjimą ir jį apginti?“ dalyvavo kunigai, vienuoliai, parapijų, evangelizacinių bendruomenių, katalikiškų organizacijų ir žiniasklaidos atstovai. Susirinkusius pasveikino, palaimino ir savo apsilankymu pagerbė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, kuris išklausė visą prof. M.Ruckio paskaitą iki pabaigos. Po susitikimo vyko agapė, buvo galimybė asmeniškai pabendrauti su svečiu iš Lenkijos.

Kauno arkivyskupijos dienoms skirtų renginių metu, prof. M.Ruckis kartu su projekto „Mylėkite viens kitą“ Lietuvoje iniciatoriumi kun. Vincentu Tamošausku OFM Cap. susitiko ir kalbėjosi su apaštališkuoju nuncijumi Lietuvoje arkivyskupu Pedro López Quintana, kuriam įteikė žurnalą „Mylėkite viens kitą“ prancūzų, anglų ir lietuvių kalbomis. Apaštališkasis nuncijus džiaugėsi, kad žurnalas „Mylėkite viens kitą“ spausdinamas 20-čia kalbų ir platinamas daugiau kaip 100 pasaulio šalių, tarp jų dabar jau ir Lietuvoje, kalbėjo apie būtinybę Evangelijos žinią skleisti per šiuolaikines medijas, apie tarptautinio bendradarbiavimo svarbą evangelizacijai ir suteikė palaiminimą projektui „Mylėkite viens kitą“ Lietuvoje, jo organizatoriams, esamiems ir būsimiems dalyviams.

Vilniuje prof. M. Ruckis susitiko ir kalbėjosi su interneto dienraščio bernardinai.lt bei Katalikų radijo „Mažosios studijos“ žurnalistais, kurių parengtą informaciją tinklapyje bernardinai.lt ir „Mažosios studijos“ radijo eteryje žadama paskelbti artimiausiu metu. Katalikų pasaulio leidinių knygyne Vilniuje prof. M. Ruckis susitiko su skaitytojais, dalijosi savo asmenine tikėjimo patirtimi, atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

Prof. M. Ruckis svarsto galimybę dar kartą atvykti į Lietuvą kitais metais ir skaityti paskaitą apie tai, kaip mokslas veda į tikėjimą. Šia tema yra keturiasdešimt metų rinkti M. Ruckio ir jo kolegų žurnale „Mylėkite viens kitą“ parašyti straipsniai, kurie išleisti atskira knyga. Planuojama šią knygą išleisti ir lietuvių kalba.
 

Jurgita Matulevičiūtė
Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune