Malda arkikatedroje už naujuosius mokslo metus pradedančią Kauno akademinę bendruomenę (2014 09 01)
Paskelbta: 2014-09-01 17:24:12

Fotografijos Kauno kunigų seminarijos ir Raimondos Janušauskaitės

Fotografija Kauno kunigų seminarijos

Rugsėjo 1-ąją susirinkdamos į iškilmingas šv. Mišias arkikatedroje bazilikoje naujuosius mokslo metus pradėjo Kauno aukštųjų mokyklų bei kelių kolegijų bendruomenės. Šias pamaldas rengė ir į jas rektorius, dėstytojus, visus darbuotojus ir, žinoma, studentus, tarp jų – ypač pradedančius pirmuosius studijų metus Kaune, pakvietė akademinės sielovados bendradarbiai.Po Mišių prie arkikatedros surengta nuotaikinga studentų, dėstytojų agapė.

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Arkikatedroje susirinkusią miesto akademinę bendruomenę, dalyvavusius rektorius, o labiausiai šiltai – pirmakursius, brolius kunigus, tarnaujančius aukštosiose mokyklose, pasveikinęs ir Eucharistijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ kvietė melstis, kad Dievas laimintų naujuosius mokslo metus, kad per juos jauni žmonės ne tik įgytų naujų žinių, bet ir augtų tiesos, gėrio supratimu bei noru tarnauti kitiems, kaip tai būdinga Lietuvos inteligentijai, šviesuomenei.

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Šv. Mišias koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS ir kiti kunigai – VDU, LSMU, LSU, KTU kapelionai bei dėstytojai. Asistavo taip pat naujuosius studijų metus pradedančios Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Homiliją sakęs vysk. Kęstutis Kėvalas darsyk atkreipė dėmesį į išklausytą Evangeliją (Lk 4,16–30), į tai, kaip galingai Jėzaus žodžiai nuskambėjo sinagogoje, kur jis skaitė pranašo Izaijo knygos ritinį – „visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį“. Vysk. Kęstutis atkreipė dėmesį, jog tokia galėtų būti ir naujųjų mokslo metų pradžia – su Viešpaties Dvasia, Jėzaus gerąja naujiena. Jėzaus žodis priverčia mąstyti, tiesiog sprogdina vaizduotę. Tai buvo smūgis sinagogoje buvusiųjų teisuoliškumui, įsitikinimui savo tiesa. Visas Jėzaus mokymas keičia turimą patirtį ir teikia naują prasmę gyvenimui – jam būtinai reikia Dievo pagalbos.

Homilijoje kalbėdamas apie laisvės ir tiesos santykį, ganytojas pabrėžė, jog laisvė pavojinga, kai nėra ją saistančios tiesos. Tiesa nėra principas, tiesa yra Asmuo – tai pats Jėzus. Jėzaus žinia – tai išlaisvinimo ir išgelbėjimo žinia. Tik Tiesa, santykis su Jėzumi žmogų iš tiesų išlaisvina ir jau leidžia čia, žemėje, pradėti gyvenimą Dievo karalyste.

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Liturgijos pabaigoje vyskupai suteikė Bažnyčios palaiminimą gyventi Dievo šviesoje, tiesoje ir Jo meilėje. Į naujus studijus metus iškeliauta ir sugiedant studentiškąjį „Gaudeamus igitur“, o vasaros įspūdžiais pasidalyta džiugioje apapėje prie arkikatedros. 

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Žr. fotoalbumą Kauno kunigų seminarijos puslapiuose >>

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune