Šiluvoje prasidėjo didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai
Paskelbta: 2014-09-07 10:44:29

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Rugsėjo 7-ąją, dar vasariška šiluma ir saule džiuginantį sekmadienį, Šiluva, garsi Lietuvos piligriminė šventovė, sutiko pirmuosius didžiųjų Šilinių atlaidų dalyvius (pavienius ir  grupes, taip pat ir chorus) iš pačių įvairiausių šalies kampelių – įvairių vyskupijų parapijų, bendruomenių, draugijų atvykstančius švęsti Dievo Motinos Gimimo, o šiais Šeimos metais jos užtarimui pavesti savo, savo artimųjų ir visos Lietuvos šeimas.

Atlaidų išvakarėse, šeštadienį, rugsėjo 6-ąją, apie Šilinių pradžią Šiluvos miesteliui bei visiems piligrimams, kurie rengiasi čia atkeliauti per atlaidų aštuondienį (žr. programą >>), gražiai paskelbė po šv. Mišių Apsireiškimo koplyčioje vykusi iškilminga procesija su Švč. Sakramentu iš  koplyčios į Švč. M. Marijos Gimimo baziliką. Pamaldoms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas, kiti Šiuvoje tarnaujantys kunigai, asistavo Kauno kunigų seminarijos klierikai. Giedojo Šiluvos parapijos choras.

Šilines pradedančiose vakaro šv. Mišiose, kuriose paprastai dalyvauja atlaidų patarnautojai, savanoriai, šiemet, kai švenčiame Šeimos metus, gausiai dalyvavo Lietuvoje veikiančios Dievo Motinos krikščioniškų šeimų bendruomenės nariai (atvykę į Šiluvą ir su vaikais ) iš kelių Lietuvos miestų – Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Ukmergės ir kt.  (apie Dievo Motinos bendruomenę ir susitikimą Šiluvoje daugiau skaityti >>).

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Švč. Sakramentas kasdien per atlaidų dienas bus išstatytas Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje. Atvykstantys piligrimai kviečiami pagarbinti Jėzų Eucharistijoje adoruojant Švč. Sakramentą šioje koplyčioje nuo 11 iki 21 val.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojas

Viešpats mums leidžia suprasti, kad tarnysčių ratas turi būti platesnis, kad reikia jas skatinti ir prašyti, jog kiekvienas Bažnyčios narys pagal gautus talentus ir užduotis atsakingai bei visomis jėgomis prisidėtų prie Dievo karalystės kūrimo.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš homilijos birželio 24 d. )

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama