Dievo Motinos krikščioniškų šeimų bendruomenės susitikimas Šiluvoje (2014 09 06)
Paskelbta: 2014-09-09 15:30:29

Rugsėjo 6 d. Šiluvoje vyko Dievo Motinos bendruomenės grupelių iš visos Lietuvos susitikimas. Dievo Motinos bendruomenė – tai krikščioniškų šeimų judėjimas, vienijantis apie 72 tūkst. šeimų visame pasaulyje. Iš 5–7 porų bei kunigo susidedančios grupelės jau gyvuoja ir Lietuvoje. Joje prieš penkiolika metų įsisteigusi pirmoji grupelė ilgai gyvavo viena. Grupelių labai pagausėjo kaip tik šiais Lietuvos vyskupų paskelbtais Šeimos metais.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 7 grupelės – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Ukmergėje. Į poros dvasingumą bei tarpusavio santykių darną nukreiptas judėjimas vienija šeimas ir kunigus – tai bendruomenė, kurioje dera Santuokos ir Kunigystės sakramentai. Susitikimuose poros bei kunigai praturtina vieni kitus gyvai pasidalijama dvasinio gyvenimo patirtimi, kartu meldžiasi, skaito Dievo žodį. Įsitraukdama į šią bendruomenę sutuoktinių pora įsipareigoja laikytis 6 įsipareigojimų: asmeninės maldos, šeimos maldos, kasdienio Dievo žodžio skaitymo, kasmėnesinio „prisėdimo“ (sutuoktinių pokalbio), kasmetinių rekolekcijų ir šeimos mėnesio taisyklės.

Šiluvoje vykusiame grupelių susitikime šeimos ir kunigai džiaugėsi bendryste, kartu meldėsi, dalijosi bendruomenės rūpesčiais, svarstė šio judėjimo plėtros galimybes Lietuvoje. Kaip pastebėjo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, šis judėjimas – nauja viltis šeimoms ir mūsų Tėvynei. Simboliška tapo ir Dievo Motinos grupelių susitikimo pabaiga – rugsėjo 6 d. vakare pirmosiose prasidedančių Šiluvos Dievo Motinos Gimimo atlaidų Mišiose sumirguliavo daugybė įvairaus amžiaus vaikų ir tėvelių veidų >>. Tai taip pat Šeimos metų atvilnijanti Dievo malonė, kuria nuoširdžiai džiaugėsi ir Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ.

Fotografija Marijos Stanulytės

Vaidilė Šumskienė
Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune