Šv. Luko paminėjimas LSMU Kauno klinikų koplyčioje (2014 10 21)
Paskelbta: 2014-10-22 11:39:36

Fotografijos Raimondos Janušauskaitės

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Spalio 21 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje buvo švenčiama medikų globėjo apaštalo ir evangelisto Šv. Luko šventė.

Ta proga šventąsias Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Kauno I dekanato dekanas Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, Klinikų vyriausiasis kapelionas mons. Artūras Jagelavičius, kapelionai kun. Gytis Stumbras ir kun. Nerijus Pipiras.

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Homilijoje arkivyskupas priminė, jog šv. Lukas, kuris yra medikų globėjas, taip pat buvo gydytojas. Nors prieš 2000 m. buvo visai kitokia medicina ir kitokie gydytojai, bet turbūt kaip ir kiekvienam medikui, taip ir šv. Lukui labai rūpėjo žmogus. Tačiau šv. Lukui rūpėjo ne tik  kūnas, bet ir žmogaus siela. Jis yra ne tik Evangelijos pagal Luką, bet ir Apaštalų darbų knygos autorius, daug dėmesio skyręs tiek Kristaus mokslo skaidai, tiek pirmajai krikščionių bendruomenei, kurioje viskas buvo bendra, kurioje į viską žiūrėta Kristaus – Įsikūnijusios Meilės – akimis.

Arkivyskupas taip pat pastebėjo, kad medikams tikriausiai lengviau praktikuoti meilę, nes nuolat susiduria su silpnais ir kenčiančiais žmonėmis. Taip pat priminė, kad mes visi esame tik keliautojai šioje žemėje, kad šie mūsų namai žemėje yra laikini. Kiekvieno mūsų kelionė kažkada baigsis, o kad ta pabaiga būtų laiminga, mums reikalinga meilė.

Ganytojas dėkojo gydytojams, kurie prisiliečia prie žmogaus kančios, ragino juos sekti šventojo Luko pavyzdžiu, linkėjo visiems žmogiškos meilės ir gailestingumo.

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Šv. Mišiose dalyvavo Klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius, administracijos, skyrių vadovai, gydytojai. Savo giesme Eucharistijos šventimą praturtino vokalinis ansamblis „Kolegės“, vadovaujamas Antano Kelmelio. Šv. Mišias ir kapeliono kun. N. Pipiro vadovaujamą Rožinio maldą prieš prasidedant  Mišioms tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Kun. Nerijus Pipiras,
LSMU Kauno klinikų kapelionas

Raimonda Janušauskaitė,
LSMU akademinės sielovados koordinatorė

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune